Ku kontaminácii ropy v ropovode Družba došlo koncom apríla tohto roka, keď sa do ropovodu dostala surovina znečistená organickými chloridmi.

Tie sa používajú pri ťažbe ropy, pred dodávkou ropy ropovodom je ich však potrebné odstrániť, pretože by mohli ohroziť zariadenia rafinérií. V dôsledku znečistenia Družby európski zákazníci odber ruskej ropy na nejaký čas zastavili.

Firma Transnefť neskôr prisľúbila, že odškodní ruské a kazašské firmy, ktorých ropa bola kontaminovaná. Tie sa tak môžu dohodnúť na kompenzáciách so svojimi zákazníkmi.

Minulý mesiac Transnefť podpísala prvú takúto dohodu o urovnaní s Lukoilom pokrývajúcu Maďarsko a Slovensko. Informácie o objeme financií určených na kompenzácie zverejnila Transnefť súbežne s hospodárskymi výsledkami za tretí štvrťrok.

Ako uviedla, čistý zisk dosiahol 38,2 miliardy rubľov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles takmer o 52 percent. Tržby sa však mierne zvýšili. Dosiahli 272,5 miliardy rubľov oproti 252,7 miliardy rubľov v treťom kvartáli minulého roka.