Na dvojakú kvalitu predovšetkým potravín, ale napríklad aj pracích práškov a ďalších drogistických výrobkov dlhodobo v Európskej únii upozorňuje Slovensko spolu s ďalšími krajinami zo strednej a východnej časti bloku. Slovenskí diplomati často označovali dvojakú kvalitu potravín za jednu z hlavných tém slovenského predsedníctva v EÚ.

Len nedávno sa krajinám podarilo na roky trvajúci problém obrátiť pozornosť najvyšších poschodí únijnej politiky. O tom, že podobná prax je na jednotnom únijnom trhu neprípustná, vlani v septembri hovoril v prejave v europarlamente aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Skutočne vysoké pokuty

Komisia ale doteraz štáty nabádala, aby vec riešili lepším a systematickejším využívaním existujúcich pravidiel. V stredu má ale – spolu s ďalšími bodmi širšieho balíka úprav európskych spotrebiteľských pravidiel – schváliť aj novelu smernice o nekalých obchodných praktikách.

Bude v nej uvedené, že ponúkať tovar označený zhodne ako inde v EÚ s výrazne odlišným zložením alebo charakteristikou, je zavádzajúca obchodná praktika. Nebude tak v súlade s pravidlami EÚ.

Súčasťou noviniek, ktoré bude mať v stredu na stole Európska komisia, sú tiež sankcie za porušenie únijného spotrebiteľského práva. Úrady členských krajín by tak mali dostať možnosť koordinovane pokutovať prehrešky.

Ak sa vec dotkne viacerých členských štátov, počíta návrh s pokutou až štyri percentá ročného obratu v každej príslušnej krajine. Štáty potom môžu dať ešte aj ďalšie pokuty podľa svojich národných pravidiel.

Problematické boli jogurty aj mäso

Komisia tiež spracováva metodiku, ktorou by sa mali riadiť úrady pri vykonávaní potrebných kontrol a potravinárskych testov. K dispozícii by mala byť ešte tento mesiac.

Pod pojmom dvojaká kvalita potravín sa často rozumie napríklad používanie náhrad mäsa pri výrobkoch, v ktorých je na západe EÚ mäso obsiahnuté. Podobne to bude napríklad s menším podielom ovocia napríklad v jogurtoch.

Česko vlani vykonalo niekoľko testovaní kvality potravín. Z posledného vyšetrovania vyšlo, že z 21 testovaných detských výživ, krmív pre domáce zvieratá a privátnych výrobkov obchodných reťazcov predávaných v podobnom obale v Nemecku, Rakúsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, ich bolo rovnakých sedem. Tri výrobky boli mierne odlišné, 11 ich bolo iných.