Zamestnanosť v decembri 2018 medziročne vzrástla o 3,4 percenta. Nové pracovné miesta vznikali najmä v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. „Zamestnanosť v priemysle si už niekoľko mesiacov udržiava stabilnú medziročnú dynamiku blízko dvoch percent. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzniklo v priemysle v decembri 2018 viac ako 10-tisíc nových pracovných miest,“ priblížili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).

Menej dynamicky sa v súčasnosti vyvíja zamestnanosť vo veľkoobchode a v ubytovacích službách. „V januári došlo aj k zmierneniu očakávania ohľadom rastu zamestnanosti, a to takmer vo všetkých sektoroch, čo by v kombinácii so spomalením produkcie mohlo signalizovať postupné spomaľovanie rastu zamestnanosti v najbližších obdobiach,“ očakávajú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

Ku koncu vlaňajška sa spomalil aj rast priemernej mzdy. „Mohlo to súvisieť so slabším vývojom produkcie a tržieb, nakoľko výraznejšie spomalili mzdy hlavne v obchode a v priemysle,“ doplnili analytici NBS. Na druhej strane však v stavebníctve pokračuje pomerne dynamický rast miezd a výrazne rástli aj mzdy zamestnancom v reštauračných službách.

Čo nás čaká v novom roku 

„Decembrový vývoj miezd sa prejavil aj v spomalení celkového rastu za 4. štvrťrok 2018. Spomaľovanie exportnej výkonnosti by mohlo tlmiaco pôsobiť na rast miezd v súkromnom sektore v najbližšom období,“ predpokladajú analytici NBS.

Na vývoj priemernej mzdy v celom hospodárstve však bude podľa analytikov prorastovo pôsobiť vyrokúvaný 10-percentný nárast miezd vo verejnom sektore od začiatku tohto roka. „Preto možno očakávať, že aj v tomto roku bude rast miezd pomerne dynamický,“ doplnili analytici NBS.

Aj podľa analytikov IFP hlásený nedostatok pracovnej sily v priemyselných podnikoch zatiaľ nepoľavuje. „Aj v tomto roku by mzdy zo súkromného sektora mali najrýchlejšie rásť práve v priemysle,“ dodali analytici IFP.