Slováci majú nehnuteľnosti poistené nedostatočne. Mnoho z nich má poistky uzavreté pred rokmi a ich výška nezodpovedá súčasným cenám nehnuteľností.

Zároveň poistenie zodpovednosti za škodu tretím stranám zvyčajne úplne chýba. Podľa riaditeľa produktového manažmentu Premium IC Milana Holinďáka je však pri vzniku škody výhodné ju pokryť práve z poistenia.

Pozor na vytopenie či domáce zvieratá

Poistenie nehnuteľného majetku je dnes bežným štandardom a bez neho sa nedá kúpiť ani nehnuteľnosť financovaná hypotékou alebo úverom. „Majetkové poistenie nehnuteľnosti kryje škody na nehnuteľnosti spôsobené poistným rizikom, ako je napríklad požiar, živel, voda z vodovodných zariadení," uviedol Holinďák.

Pokračoval, že podľa štatistík poisťovní však oveľa častejšie vznikajú v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti iné škody. Ide o hlásenia o vytopení susedov práčkou alebo umývačkou riadu, časté sú problémy s podlahovým kúrením, škody spôsobené domácimi zvieratami a iné škody, ktoré sa netýkajú len majetku, ale aj zdravia.

Stačí, ak si niekto vytkne členok na zľadovatenom chodníku patriacemu k nehnuteľnosti. „Tieto udalosti majetkové poistenie nehnuteľnosti nekryje. Rieši ich poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti alebo prevádzky domácnosti, na ktoré mnoho ľudí zabúda," komentoval Holinďák.

Poistenie je aj pre nájomníkov

Holinďák odporúča mať dobré poistenie, ktoré nie je drahé, ale kryje dôsledky nepríjemností, ktoré sa môžu v dome či byte vyskytnúť hocikedy. A to ľuďom, ktorí nehnuteľnosť prenajímajú, ale aj tým, ktorí sú v prenájme.

„Najmä pri prenajímaní nehnuteľnosti má poistenie zodpovednosti veľký význam, keďže vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré vzniknú tretím osobám – teda aj nájomníkovi – na zdraví alebo na majetku vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku," vysvetlil.

Dobré poistenie je nemenej dôležité aj v prípade, ak v prenajatej nehnuteľnosti niekto podniká. Chráni tak nielen seba, svoj majetok, „know-how", zamestnancov či citlivé údaje, ale napríklad aj ušlý zisk, ktorý vznikol v súvislosti s prenájmom.

„Ak ide o právnickú alebo podnikajúcu fyzickú osobu vykonávajúcu v prenajatej nehnuteľnosti svoju podnikateľskú činnosť, mala by mať uzatvorené poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu s pripoistením škôd na prenajatých nehnuteľnostiach. V tom prípade má kryté rôzne škody, ktoré sa často šplhajú do niekoľkociferných čísel," dodal Holinďák.

Ďalšie dôležité správy

Ovca, lúka
Foto: ján Šperka
Uverejnené: Šarm č. 10/09
pôvodný súbor:jan sperka.eps
Neprehliadnite

Ochrana pred bezbožníkmi či poistenie kosačky na Maldivách. Aj takéto kuriozity rieši poisťovňa