Slováci bývajú najdrahšie v rámci krajín V4. Ročné náklady na bývanie na Slovensku v priemere predstavujú 2 680 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood&Company, ktorá vychádzala z najnovších údajov Eurostatu za rok 2019 a 1. polrok 2020. Ako ďalej vyčíslila spoločnosť, náklady na bývanie ukrajujú Slovákom z ich rodinných rozpočtov takmer štvrtinu, čo je v rámci EÚ najvyšší podiel. V týchto výdavkoch sú zahrnuté nájomné, údržba a oprava obydlí, energie, dodávka vody a iné služby pre domácnosti, ako je napríklad odvoz odpadu.

„V roku 2019 podiel výdavkov na bývanie z celkových spotrebných výdavkov predstavoval 24 %," uviedla analytička spoločnosti Eva Sadovská s tým, že priemer krajín EÚ bol vlani na úrovni 19 percent. „Nižšie úrovne ukazovateľa dosiahli všetci naši susedia z V4. V prípade Maďarska bol podiel 15 percent, v Poľsku 17 percent a v Českej republike 21 percent," dodala analytička.

Slováci majú najvyššie náklady v regióne

V porovnaní s ročnými nákladmi na bývanie v rámci V4 takisto Slovensko viedlo (2680 eur). „V Maďarsku na obyvateľa pripadala suma 1 316 eur, v Poľsku 1608 eur. Najbližšie k úrovni SR má Česká republika s 2 557 eurami na obyvateľa," vyčíslila E. Sadovská. Pre porovnanie však dodala, že najvyššie ročné výdavky na bývanie mali vlani napríklad obyvatelia Fínska, Dánska a Luxemburska (od 6 200 do 8 200 eur), naopak, najmenej za bývanie ročne zaplatili Bulhari (necelých 1 100 eur).

Slovensko však v rámci EÚ patrí medzi lacnejšie krajiny, čo sa týka cien položiek bývania. Ceny položiek a služieb súvisiacich s bývaním (napríklad energie, nájomné, údržba a oprava) sú v EÚ v priemere o 31 percent vyššie ako na Slovensku. V rámci V4 je ale cenová hladina bývania na Slovensku stále najvyššia. „Oproti Slovensku sú výdavky súvisiace s bývaním v Poľsku nižšie o 47 percent, v Maďarsku o 38 percent a v Česku o sedem percent," vyčíslila analytička.

Príliš úzkostná výchova má negatívny dopad na deti i rodičov.
Neprehliadnite

Vyššie prídavky aj rodičovský príspevok. Pozrite sa, ako budú od januára rásť dávky na deti

„Slovensko zároveň počas prvej polovice roka 2020 zaznamenalo 3. najrýchlejší rast cien v oblasti bývania v rámci ekonomík EÚ," poznamenala Eva Sadovská. Za nájomné, údržbu a opravu, elektrinu, teplo, dodávku vody a za zber komunálneho odpadu si Slováci podľa štatistík v priemere priplatili o 3,7 % viac ako vlani. "Najvýraznejšie zvyšovanie cien nastalo pri zbere odpadu, a to o vyše 14 percent," skonkretizovala analytička. Práve pri tejto položke očakáva Sadovská ďalší nárast.