Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu odsúdil ,,samovražedné" zlyhanie v boji proti globálnemu otepľovaniu. Uviedol, že zotavovanie po pandémii vyvolanej chorobou Covid-19 by mohlo byť pre ľudstvo príležitosťou pre obnovenie snáh na záchranu planéty.

V prejave na Kolumbijskej univerzite v New Yorku Guterres zdôraznil, že na budúci rok ,,máme možnosť zastaviť drancovanie" planéty a začať s jej uzdravovaním. Dodal, že zotavovanie sa z pandémie choroby Covid-19 a ,,oprava" planéty musia byť ,,dvoma stranami jednej mince". Guterres v príhovore vyzval na zníženie využívania fosílnych palív a uviedol, že summit plánovaný na 12. decembra - pri príležitosti piateho výročia prijatia Parížskej dohody o zmene klímy - by mal vytýčiť nový smer. ,,Črtá sa nový svet," dodal.

Germany Climate
Neprehliadnite

Akčný plán NAP má zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Upozornil súčasne, že ,,biodiverzita sa rúca. Miliónu druhov hrozí vyhynutie. Ekosystémy miznú pred očami. Rozširujú sa púšte. Mokrade sa strácajú. Každý rok prichádzame o desať miliónov hektárov lesov." Poukázal aj na nadmerný rybolov v oceánoch, ktoré ,,sú zahltené plastovým odpadom. Oxid uhličitý, ktorý moria absorbujú, ich okysľuje. Koralové útesy strácajú farbu a hynú." Upozornil tiež, že ,,znečistenie ovzdušia a vody ročne zabije deväť miliónov ľudí." Guterres vyhlásil, že ,,uzavretie mieru s prírodou" musí byť ,,najvyššou z priorít" 21. storočia.

V reakcii na nádeje ľudstva spájané s ukončením pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 vďaka očkovaniu Guterres upozornil, že pre Zem „neexistuje vakcína“. Generálny tajomník OSN vo svojom príhovore uvítal záväzky týkajúce sa uhlíkovej neutrality, ktoré deklarovali Čína, Európska únia, Japonsko a Južná Kórea, a vyjadril nádej, že toto hnutie sa stane globálnym. Vyhlásil tiež, že ,,každá krajina, mesto, finančná inštitúcia a firma by mali prijať záväzok, že do roku 2050 dosiahnu nulové čisté emisie skleníkových plynov.