J. Richter zdôraznil, že sa nejdú meniť zásadné podmienky pre vstup pracovníkov z tretích krajín na Slovensko, má sa len odbúrať zbytočná administratíva. Podstatou zákona je podľa J. Richtera stanovenie pravidiel pre zamestnávanie cudzincov.

„My nejdeme meniť zásadné podmienky pre vstup tzv. tretiakov, teda pracovnej sily z tretích krajín, na Slovensko. My odbúravame administratívu, ktorá sa na Slovensku odbúrať dá,“ priblížil šéf rezortu práce.

Dôvodom je práve to, aby investori neodchádzali zo SR len preto, že majú nedostatok pracovnej sily. Poukázal tiež na nízku mieru nezamestnanosti v niektorých regiónoch. „Ja si uvedomujem, že aj toto, čo predkladám, je dočasné riešenie, pretože môžu prísť horšie časy,“ priznal J. Richter

Zároveň podotkol, že tento návrh sa netýka len podnikov priemyselného typu. Podľa jeho slov ide aj o oblasť zdravotníctva alebo sociálnych služieb.