Pokuta sa týkala internetového pripojenia pre školy z obdobia ministra Juraja Draxlera, keďže zmluva bola uzatvorená bez súťaže priamym rokovacím konaním. Novým dodávateľom pre internetové pripojenie na školách v projekte Edunet by mala byť spoločnosť Swan, a. s.

„Momentálne ministerstvo školstva čaká, či spoločnosť Telekom podá kasačnú sťažnosť, to by potom znamenalo ďalšie prieťahy v konaní. Momentálne sa nevieme vyjadriť k podpisu zmluvu na Edunet," povedala R. Feik Achbergerová.

Kasačná sťažnosť sa môže podať do 1. októbra. „Pokuta bude hradená z rezervy ministerstva školstva a refundovaná ministerstvom financií,“ dodala R. Feik Achbergerová.

Bezpečnejší Edunet

„Projektom Edunet je garantovaná vyššia kvalita a bezpečnosť poskytovaných služieb pripojenia na internet ako v predchádzajúcom projekte Infovek 2," uviedol to generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát MŠVVaŠ Branislav Baláž.

Projekt má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami.

Cieľom je podľa B. Baláža vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje a zabezpečiť bezpečnosť dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú.

Rôzne tipy pripojenia

Návrh Edunetu sa podľa informácií, ktoré odzneli za okrúhlym stolom, skladá zo siedmich typoch pripojenia, ktorý bude poskytovať internetové pripojenie pre materské, základné, stredné a špeciálne školy.

Jednotlivé typy sa budú deliť podľa počtu užívateľov na školách, pričom Typ A má mať viac ako 600 užívateľov na škole a kapacita pripojenia bude minimálne 400 Mb/s. S nižším počtom žiakov na školách bude postupne klesať aj minimálna rýchlosť pripojenia.

Typ pripojenia E bude napríklad na školách, ktoré majú menej ako 50 žiakov a kapacita pripojenia bude dosahovať minimálne 10 Mb/s. Typ F je určený pre materské školy.