Problém nízkej účasti kandidátov na riaditeľov škôl spočíva skôr v tom, že na riaditeľa sa v súčasnosti kladú dosť vysoké nároky z hľadiska rozsahu práce či vzdelania. Rezort školstva preto plánuje úpravu zákona o pedagogických zamestnancoch. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na upozornenia Slovenskej komory učiteľov (SKU), že slabá dôvera vo férovosť a transparentnosť výberových konaní na riaditeľov škôl sa podpisuje pod nízky záujem o túto pozíciu.

Odbor komunikácie pripomenul, že procesy výberu riaditeľov škôl sú nastavené tak, aby bola dodržaná transparentnosť a objektívnosť. „Samozrejme, vstupuje do nich aj ľudský faktor, ktorý tieto procesy môže ovplyvniť, avšak je na konkrétnej rade školy a zriaďovateľovi, aby v čo najväčšej miere tieto nesystémové faktory vylúčili," skonštatoval odbor komunikácie.

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej ulici v Bratislave.
Neprehliadnite

Financovanie škôl sa zjednotí do pôsobnosti ministerstva školstva

Poukázal tiež na to, že problém nízkej účasti kandidátov o post riaditeľa spočíva skôr v tom, že na riaditeľa školy sa v súčasnosti kladú vysoké nároky z hľadiska rozsahu práce a jeho vzdelania. „Na rozdiel napríklad od zriaďovateľov škôl dnes za riaditeľa školy môže kandidovať len pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, ktorý je okrem toho povinný absolvovať aj náročné funkčné vzdelávanie," vysvetlil odbor komunikácie.

Rezort školstva chce preto novelizovať zákon o pedagogických zamestnancoch. Navrhuje znížiť počet hodín funkčného vzdelávania. „Najmä spolu s priamo riadenou organizáciou Metodicko-pedagogickým centrom pristupujeme k zmene obsahu funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov tak, aby toto vzdelávanie bolo naozaj praktické, užitočné a podporujúce pre budúceho či súčasného vedúceho pedagogického zamestnanca školy," dodal odbor komunikácie.

SKU v stredu (16. 6.) informovala, že eviduje viaceré podnety upozorňujúce na neférové výberové konania na riaditeľský post. „Často sú konania neverejné, niekedy školy neuverejnia ani len dátum konania. Stretli sme sa s tým, že sme sa nevedeli dopátrať vízií kandidátov na riaditeľský post, teda k ich predstave, ako plánujú viesť školu. Často sa tiež vízie kopírujú," vymenoval Vladimír Crmoman, prezident SKU. Výsledkom je podľa SKU slabá dôvera vo férovosť výberových konaní a nízky záujem uchádzačov o túto pozíciu.