Ministerstvo hospodárstva SR hľadá riešenie, ako pomôcť domácnostiam nachádzajúcim sa v nebytových priestoroch. Uviedla to pre TASR Mária Pavlusík, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR, v reakcii na štvrtkové upozornenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), že niektoré domácnosti sú vynechané z vládnej pomoci s cenami tepla.

...nebolo to predmetom dohody

„Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti s dodávateľmi tepla hľadá riešenie na zabezpečenie pokrytia aj nebytových objektov, v ktorých sa nachádzajú domácnosti. Vyžiada si to však spoločnú zhodu všetkých aktérov v sektore teplárenstva, vrátane ÚRSO o metodológii pre výpočet spotreby takýchto subjektov, s cieľom jednoznačne preukázať a určiť výšku kompenzácie pre dodávateľa tepla," spresnila.

„V schválenom štátnom rozpočte a prostriedkoch pridelených pre rezort hospodárstva sa neráta s pomocou na kompenzáciu cien tepla z centrálneho zásobovania teplom (CZT) iným kategóriám odberateľov, okrem domácností. Taktiež poskytnutie pomoci subjektom samosprávy pri teple z CZT nebolo predmetom dohody uzatvorenej medzi vládou a predstaviteľmi samosprávy (SK8, ZMOS a Únia miest)," poznamenala.

„Dávame taktiež do pozornosti, že poskytovanie pomoci pri energiách, vrátane tepla z CZT, musí rešpektovať podmienky štátnej pomoci pre podnikateľské subjekty, vrátane tých prevádzok, ktoré sú v bytových domoch," upozornila.

Môžu požiadať o sociálnu pomoc

Zdôraznila, že domácnosti, ktoré pre špecifické podmienky popísané regulačným úradom nemôžu dostať pomoc prostredníctvom kompenzácií cien tepla cez dodávateľov a dostanú sa takto do sociálne komplikovanej situácie, môžu požiadať o sociálnu pomoc.

Uviedla, že Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom podporiť nižšie ceny tepla pre domácnosti schválilo dotácie pre 168 subjektov v celkovej výške 403,2 milióna eur na rok 2023, ktoré sa budú vyplácať počas roka. Na podporu vysokých účtov domácností za teplo za mesiace január a február bolo podľa nej poskytnutých 129 432 208 eur.

ÚRSO 9. februára upozornil, že ak je v bytovom dome viac ako polovica nebytových priestorov, môžu byť z vládnej pomoci s vysokými cenami tepla vynechaní nielen majitelia drobných prevádzok, ale aj samotné domácnosti. Podľa regulačného úradu by bolo vhodné upraviť podmienky štátnej pomoci aj pre tieto špecifické domácnosti.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke minister hospodárstva Karol Hirman.
Neprehliadnite

Hirman rokoval s podnikateľmi o novej výzve na kompenzáciu cien energií