Vzrastie z 210,20 eura mesačne na 214,83 eura mesačne. Zmena životného minima k tomuto dátumu ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Zvýšenie životného minima bude mať vplyv aj na ďalšie dávky.

Na snímke vyučovací proces na ZŠ Komenského 8 v Trebišove.
Neprehliadnite

Letné prázdniny menia situáciu. Ako sa bude od júla vyplácať pandemické ošetrovné?

Od 1. júla tohto roka bude Sociálna poisťovňa (SP) väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 percent životného minima.

Do 30. júna tohto roka predstavovalo životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eura mesačne. Po zmene životného minima od 1. júla 2020 to bude viac, a to 214,83 eura mesačne. „Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent životného minima a od 1. júla 2020 sa suma zvýši na 107,41 eura mesačne. Predtým bola 105,10 eura mesačne,“ vyčíslila SP. Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Exekučné zrážky možno zaniknú

Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. „Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje SP, ale príslušný exekútor,“ upozornila SP.

Po zmene životného minima vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste tohto roka, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2020 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia písomne informovaní.

Vyššie životné minimum ovplyvní aj predčasný starobný dôchodok. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku naň je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo ak si poistenec sporil v druhom pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z prvého piliera a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eura mesačne. Do 30. júna tohto roka to bolo 252,30 eura.