Za nerešpektovanie opatrení môže uložiť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pokutu vo výške 20-tisíc eur.

V rámci nových opatrení môžu byť otvorené predajne potravín a nápojov, a to vrátane ambulantného predaja, ale bez možnosti konzumácie na mieste, ďalej drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok či očné optiky. V nich sa môže vyšetriť a merať zrak, ak je táto možnosť súčasťou predajne.

Ďalej môžu byť otvorené predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky telekomunikačných operátorov, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením za splnenia podmienok, prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb.

Otvorenie platí aj pre prevádzky internetových obchodov s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice pohonných látok a palív a autoumyvárne, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória.

Na snímke zákazník vstupuje do predajne papiernictva v rámci otvárania prevádzok počas prvej fázy uvoľňovania opatrení  v rámci pandémie nového koronavírusu 22. apríla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

ONLINE: Spustili prvú fázu, po vyše mesiaci otvárajú ďalšie prevádzky

Prázdne nákupné centrum počas epidémie koronavírusu
Neprehliadnite

Treba prežiť, aj bez peňazí na nájom. Uvoľňovanie všetkých nespasí

Neprehliadnite

Marián Viskupič: Prečo si môžeme dovoliť otvárať ekonomiku

Ďalej toto uvoľnenie platí pre autoservisy, pneuservisy a odťahové služby, stanice technickej kontroly a emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality či pracoviská montáže plynových zariadení, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky. K dispozícii sú aj taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru.

Svoje služby môžu poskytovať aj advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári, či iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné a iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri.

Otvorené sú aj prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi, zberné dvory, výkupné miesta a skládky, predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servis bicyklov a detských kočíkov, prevádzky kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, prevádzky stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu.

Otvorené môžu byť aj ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania, bez poskytovania stravovacích služieb či karanténne ubytovacie zariadenia.

Cez okienko a bez terás

Ide o obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 štvorcových metrov. Verejné stravovanie sa musí realizovať s výdajom cez okienko. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania.

Otváracie hodiny mnohých prevádzok mimo donáškovej služby môžu byť otvorené len od 6.00 h do 20.00 h. Obchody nemôžu rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 štvorcových metrov. V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia.

Trhoviská budú musieť zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V nákupných centrách budú naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.

Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach budú platiť prísne hygienické normy, teda povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozstupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 štvorcový meter predajnej plochy. Počas nedele naďalej platí pre viaceré zariadenia sanitárny deň.

Nový čas pre seniorov

Svoje služby môžu poskytovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

Ďalej tak môžu urobiť zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálne výchovné zariadenia. Sociálne služby môžu poskytovať za splnenia viacerých podmienok denné stacionáre, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, špecializované zariadenia, a to s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá, čiže bývalé „kluby dôchodcov“ a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Po novom musia seniori nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19, v obchodoch nakupovať v predajnom čase od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. Predajne musia zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom čase majú zakázané.