Európa zjednocuje platobný systém. V praxi to znamená, že za prevod v eurách do Česka či Nemecka zaplatíme taký istý poplatok, ako sa transakciu v bankách na Slovensku. Prevod pritom potrvá rovnako dlho. 

Jednotné podmienky platia pre všetky krajiny SEPA priestoru, to znamená krajiny Európskej únie, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Monako, Švajčiarsko a San Marino.

1. Ako čítať nové číslo

IBAN pre SR obsahuje 24 znakov – prvé dva predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky sú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky, predčíslie a základné číslo účtu.

IBAN nájdete od februára priamo vo faktúrach od dodávateľov, na výpise z účtu a v internet bankingu. V papierovej forme ho treba uvádzať s medzerami po každých štyroch znakoch, v elektronickej bez medzier.

IBAN môže mať najviac 34 znakov. Na Slovensku má 24, no napríklad vo Francúzsku 27, v Nemecku 22 a v Belgicku 16 znakov.

2. Internet banking

Okrem tlačív sa zmení aj vizuál internet bankingu. Banky zrušia v internetovom bankovníctve formulár Tuzemské platby. Fungovať budú len dva základné formuláre: jeden na zadávanie SEPA platieb v rámci všetkých SEPA krajín vrátane Slovenska a druhý na zadávanie cezhraničných platieb v cudzích menách alebo v eurách mimo SEPA krajín. 

Pre opakujúce sa platby si vytvorte v internet bankingu preddefinovaných príjemcov. Pri všetkých ďalších platbách už budete mať číslo predvyplnené.

V existujúcich trvalých príkazoch banka automaticky skonvertuje čísla účtov do nového formátu. Nastavené trvalé príkazy, inkasá, ale aj šablóny často sa opakujúcich platieb sa automaticky zmenia do formátu IBAN.

V prípade, že zašlete platbu na nesprávny, no existujúci účet, musíte banku písomne požiadať o sprostredkovanie vrátenia úhrady.

3. Platby na pobočkách a poštách

Pri zadávaní nových príkazov na pobočke banky budete musieť IBAN vypísať, inak banka príkaz odmietne.

Pošta bude aj naďalej prijímať okrem poukazov s účtom v tvare IBAN aj poukazy s účtom v pôvodnom tvare (základné číslo účtu/kód banky). „Poukazy s účtami v starom formáte v systéme automaticky pošta preformátuje a pripíše platby zákazníkov na správny účet,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

4. Faktúry a účtovníctvo

Čo sa týka firiem, tie by nemali zabudnúť na úpravu účtovného systému na nový SEPA formát platobných príkazov. Majú na to čas už len do konca januára. „O zmenu formátu dátového výpisu je možné požiadať v ktorejkoľvek pobočke ČSOB. Popisy formátov sú k dispozícii aj na stránke našej banky,“ informovala Ingrid Kosibová, riaditeľka odboru platobných služieb ČSOB.

Ak firma ešte stále nepoužíva IBAN na faktúrach, mala by to čo najskôr zmeniť. Obchodní partneri môžu mať vo februári problém takú faktúru uhradiť. 

Ak firma pripravuje súbory platieb v účtovnom systéme a následne ich importuje do elektronického bankovníctva, od februára bude musieť používať súbory v štruktúre SEPA XML. Niektoré banky začali od 1. januára posielať firmám, ktoré ešte využívajú staré formáty, elektronické výpisy aj v novom formáte.

5. Pomôcky bánk

Banky sa snažia prechod na IBAN svojim klientom uľahčiť. Staré číslo si do nového formátu ľahko prekonvertujete pomocou IBAN kalkulačiek. Jednu takú pomôcku nájdete aj na konci tohto článku.

Niektoré banky ponúkajú IBAN skenery (Slovenská sporiteľňa, VÚB, ČSOB). Jednoducho naskenujte IBAN z faktúry a ten sa vám do príkazu na platbu predvyplní automaticky.

Ak to váš mobil banking umožňuje, využite skenovanie QR kódu z faktúry alebo čiarového kódu zo šekovej poukážky. Takto načítané údaje budú automaticky prevedené do platobného príkazu.

Poštová banka už dávnejšie začala vydávať platobné karty, na ktorých si klienti nájdu priamo vytlačené svoje číslo účtu vo formáte IBAN.