Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve vo 4. štvrťroku minulého roka vzrástla medziročne o 6,5 percenta na 1 418 eur. V hrubom tak zamestnanci dostávali v priemere o 87 eur viac ako na konci roka 2021.

„Spotrebiteľské ceny sa však zvyšovali výrazne rýchlejším tempom, a tak sa reálna mzda na Slovensku medziročne prepadla o 7,6 percenta, čo bolo najviac od 2. štvrťroka 2000. Vtedy predstavoval pokles 8,4 percenta,“ informoval v piatok Štatistický úrad SR.

Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v poslednom štvrťroku zaznamenali takmer všetky sledované odvetvia. Výnimkou boli podľa štatistikov napríklad pracujúci v zdravotníctve, sociálnej pomoci a vo vzdelávaní. Tým už v roku 2022 nezvyšovali mimoriadne odmeny a nadčasy za prácu, ako to bolo počas pandémie v roku 2021. „Pracujúci v týchto dvoch odvetviach pocítili aj najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 14 až 15 percent, teda takmer dvojnásobne vyšší, ako bol priemer za celé hospodárstvo SR,“ vyčíslil úrad.

Najmenej (do 1,5 percenta) klesli reálne mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností a v dvoch odvetviach s dlhodobo nízkymi zárobkami, teda v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách. „Tieto ekonomické činnosti zaznamenali totiž najvýraznejší, viac ako 13,5 percenta nárast priemernej nominálnej mzdy, ktorý tak dokázal z veľkej miery kompenzovať zamestnancom dopady inflácie,“ vysvetlili štatistici.

Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 2 200 eur mali v odvetví informácií a komunikácií, ako aj v dodávke elektriny, plynu a pary. V desiatich zo 16 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako priemer za celé hospodárstvo. „Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (809 eur), ostatných činnostiach (966 eur), a tiež v stavebníctve (987 eur),“ vyčíslil ŠÚ SR.

Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 1 724 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 1 113 eur v Prešovskom do 1 327 eur v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vo všetkých regiónoch priemerná mzda medziročne vzrástla, najviac o 8,5 percenta v Trnavskom kraji. Po započítaní inflácie však reálne mzda vo všetkých regiónoch Slovenska klesla. Najmenej v Trnavskom kraji o 5,8 percenta, najviac v Košickom kraji o 12,2 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Štvorica sa obohatila o viac než 4 milióny eur. (Ilustračné foto)
Neprehliadnite

Reálne mzdy na Slovensku minulý rok klesli najviac za posledných 22 rokov