Novelu zákona o bankách, v rámci ktorej Slovensko zosúladí legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019, vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Krytie dlhopisov

Ide o zmeny, ktoré sa dotknú napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov, či jednotného označovania krytých dlhopisov v celej EÚ.

Zmeny v tejto legislatíve Slovensko naposledy prijalo v roku 2017 s platnosťou od začiatku roka 2018. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií (MF) SR pri príprave tejto legislatívnej úpravy vychádzalo z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo, je táto národná úprava v mnohých prvkoch už v súčasnosti v súlade so smernicou EÚ.

ECB
Neprehliadnite

Spotrebitelia v eurozóne očakávajú, že inflácia po prudkom raste zamieri nadol

„Zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať,“ upozornili MF a Národná banka Slovenska (NBS) v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Zjednotenie uvádzania informácií

Okrem rozšírenia okruhu krycích aktív, zjednotenia uvádzania informácií bankami a zosúladenia označovania krytých dlhopisov novela prinesie aj zmenu ustanovenia o spoločnom financovaní a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk.

Úpravy sa dotknú ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru alebo programu krytých dlhopisov.

Podpis zmluvy v banke
Neprehliadnite

Poslanci schválili novelu o bankách, legislatíva o krytých dlhopisoch bude v súlade s EÚ

Kryté dlhopisy vydávané bankami po úprave legislatívy budú finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu. Zmeny majú podľa predkladateľov smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia.