Takmer týždeň po vstupe Chorvátska do eurozóny prieskum, ktorý uskutočnila Európska komisia, naznačil, že prechod Chorvátska z národnej meny na euro vo svojej počiatočnej fáze dobre napredoval. Komisia odkázala, že bude aj naďalej pozorne monitorovať všetky fázy prechodu na euro.

Jednotná európska mena postupne nahradí kunu

Prechod na euro sa uskutočnil 1. januára 2023, čo podľa EK predstavuje dôležitý míľnik pre Chorvátsko, eurozónu a celú EÚ.

Veľká časť hotovostných platieb v obchodoch (51 percent) sa vo štvrtok 5. januára uskutočnila už len v eurách. Väčšina transakcií (93 percent) viedla k tomu, že spotrebitelia dostali hotovosť len v eurách.

Komisia uviedla, že podľa prvých prieskumov 35 percent opýtaných chorvátskych občanov uviedlo, že pri sebe nosia už len eurobankovky a 36 percent respondentov uviedlo, že nosia len euromince.

Sťahovanie bankoviek a mincí národnej meny kuna z obehu sa začalo už v decembri 2022. K 31. decembru už bolo z obehu stiahnutých 55 percent pôvodných bankoviek a tretina mincí.

Bezproblémový prechod na euro

Komisia tvrdí, že chorvátsky maloobchodný sektor sa dobre vyrovnal s procesom prechodu na euro a paralelným zaobchádzaním s dvoma menami. Neboli hlásené žiadne závažné problémy týkajúce sa dlhých radov v obchodoch alebo ťažkostí pri pokladniach.

Bezproblémovo prebehla aj konverzia v bankomatoch, pričom 70 percent všetkých bankomatov už od prvej hodiny 1. januára 2023 distribuuje eurobankovky. Počet a objem výberov hotovosti zostal na porovnateľnej úrovni ako pred zavedením eura.

Ochrana spotrebiteľov

Podľa správy EK chorvátske orgány prijímajú aktívne opatrenia v súlade s pravidlami o zavedení eura (zákon o eure) s cieľom chrániť spotrebiteľov a riešiť obavy z nezákonného zvyšovania cien v období prechodu na euro.

Duálne zobrazovanie cien v kunách a eurách sa stalo povinným 5. septembra 2022 a bude platiť do 31. decembra 2023. Zaviedol sa etický kódex podnikania, ktorý má zabezpečiť stabilitu cien tovarov a služieb tým, že pomáha podnikom správne prepočítavať a zobrazovať ceny, bez ich neoprávneného zvýšenia. Úlohou vnútroštátneho kontrolného orgánu je monitorovať a kontrolovať ceny a v prípade porušenia môže prijať vhodné opatrenia.

Komisia spresnila, že bude aj naďalej monitorovať prechod Chorvátska na euro, vo všetkých jeho fázach. V nadchádzajúcich týždňoch bude tiež pokračovať v meraní spokojnosti chorvátskych občanov s prechodom na euro prostredníctvom ďalších verejných prieskumov.

Ďalšie dôležité správy

Money,In,Hand,,Croatian,Kuna,And,Euro,,Concept,Of,Croatians
Neprehliadnite

Chorváti sú nespokojní. Tvrdia, že po zavedení eura všetko zdraželo