Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, rovnako ako Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), je čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska. Počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to v odpovedi uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). 

Priblížil, že v súčasnosti sú vo výstavbe viaceré chýbajúce úseky diaľnice D1. Ide o úseky Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Višňové - Dubná Skala, Hubová - Ivachnová a Prešov, západ - Prešov, juh. „Všetky úseky D1 v realizácii sú financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020,“ spresnil v odpovedi.

V tomto roku by mal byť uvedený do prevádzky úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Zmluvný termín ukončenia D1 Prešov, západ - Prešov, juh je podľa Doležala v zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľmi stavebných prác 26. júna 2021. Doplnil, že v prípade D1 Hubová - Ivachnová sa predpokladá dokončenie realizácie do roku 2022. Zároveň sa podľa neho uskutočňuje súťaž na dostavbu hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, odovzdanie diela do užívania motoristom má byť najneskôr do roku 2023.

NDS súčasne podľa ministra zabezpečovala vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutia pre úsek D1 Turany - Hubová. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby podľa aktuálneho harmonogramu a za predpokladu zabezpečenia finančného krytia projektu je v treťom štvrťroku 2021. „Realizácia sa predpokladá v termíne prvý štvrťrok 2022 až prvý štvrťrok 2029 v závislosti od priebehu procesu verejného obstarávania,“ dodal Doležal.