V noci na Slovensku zvyčajne pracuje až 15 percent zamestnaných Slovákov, čo je zároveň najvyšší podiel v rámci Európskej únie (EÚ).

„Najviac sa to týka mladých mužov a najmenej starších žien. Až 17,5 percenta zamestnaných mužov pracuje zvyčajne v noci. V prípade žien je podiel nižší a v roku 2018 bol vykázaný na úrovni 11,9 percenta,“ priblížila analytička SFD Eva Sadovská.

Z pohľadu veku je práca v noci najčastejšie realitou u mladých zamestnaných vo veku 15 až 24 rokov, nakoľko až 19,3 percenta z nich pracuje zvyčajne v noci. Podiel zamestnancov vo veku 25 až 49 rokov pracujúcich v noci je 14,9 percenta, v prípade seniorov je podiel na úrovni 14,1 percenta.

Na Slovensku minimálne zmeny

„Podľa údajov Eurostatu tak má Slovensko jednoznačne najväčší podiel zamestnancov, ktorí pracujú pravidelne v noci. Za nami nasledujú s podielom vyšším ako 8 percent Holandsko, Malta, Taliansko a Slovinsko,“ doplnila E. Sadovská.

Najnižší podiel zamestnancov pracujúcich v noci majú v Chorvátsku, a to iba 1,9 percenta zo všetkých zamestnaných. Priemer v eurozóne a v Únii sa pohybuje v rozpätí 5 – 6 percent.

„Situácia na Slovensku sa pritom zmenila za posledných 10 rokov iba minimálne, nakoľko v roku 2009 bol podiel pracujúcich v noci evidovaný na úrovni 14,5 percenta. Len pre zaujímavosť, v roku 2018 pracovalo občas v noci ďalších 6,5 percenta zamestnaných Slovákov,“ priblížila E. Sadovská.

V sobotu pravidelne pracuje každý piaty Slovák (20,9 percenta). „V tomto prípade Slovensko rekordy neláme a dokonca v rámci eurozóny či EÚ sa nachádza pod priemerom,“ priblížila E. Sadovská.

Práca v sobotu je v rámci krajín EÚ najtypickejšia pre Grécko, kde v tento deň zvyčajne pracujú štyria z 10 zamestnaných. Vyšší ako 30-percentný podiel zamestnancov pracujúcich v sobotu ale evidovali počas vlaňajška taktiež v Holandsku, v Taliansku, v Španielsku, v Írsku a na Cypre.

Pracovné nedele

Naopak, najmenší podiel zamestnancov pracujúcich v sobotu evidujú v Maďarsku a v Portugalsku. Práca v sobotu sa týka v slovenskej ekonomike opäť viac mužov (22,2 percenta) ako žien (19,3 percenta).

„Aj v tomto prípade platí, že podiel pracujúcich v sobotu s rastúcim vekom klesá. Podiel Slovákov pracujúcich v sobotu za posledné desaťročie klesol, nakoľko v roku 2009 bol tento údaj evidovaný na úrovni 24,3 percenta. Len pre zaujímavosť, v roku 2018 zažilo pracovnú sobotu občas, respektíve niekedy, ďalších 27 percent zamestnaných Slovákov,“ vyčíslila E. Sadovská.

Pracovná nedeľa je realitou v prípade každého šiesteho Slováka (16,3 percenta). V rámci eurozóny či EÚ tak ide o nadpriemerný podiel pracujúcich v nedeľu. Najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v nedeľu evidujú Íri a Holanďania. Naopak, Portugalcov a Poliakov sa práca v nedeľu týka iba v prípade piatich až šiestich zamestnancov zo 100.

„Ani v prípade práce počas nedele tomu nie je inak a na Slovensku sa týka viac mužov ako žien. Zároveň platí, že s rastúcim vekom klesá podiel zamestnancov pravidelne pracujúcich v nedeľu,“ doplnila s tým, že pred desiatimi rokmi bol pritom podiel zvyčajne pracujúcich v nedeľu o niečo vyšší. „Vlani sa občas podarilo stráviť nedeľu pracovne ďalším 15 percent zamestnaných,“ dodala analytička.