Vyššia cena stavebných materiálov by však mala podľa Michaely Pardubskej z Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne zaujímať všetkých, ktorí nehnuteľnosť vlastnia. Môže sa totiž podpísať na podpoistení ich domu či bytu, čo v prípade poistnej udalosti môže znamenať nižšie poistné plnenie, ako sú reálne náklady na opravy.

„Vo výsledku tak vidíme v priemere až 15-percentný medziročný rast cien okien, päť a viacpercentný rast cien dverí, alebo až 30-percentný rast cien materiálov na zastrešenie. V praxi to znamená, že zvýšenie cien stavebných materiálov má priamy vplyv na náklady spojené s opravami poškodených domov, bytov a domácností," uviedla Pardubská.

V prípade výrazného zvýšenia cien v krátkom čase nemusí poistné plnenie vyplatené na základe poistných limitov dohodnutých v zmluvách stačiť na pokrytie nákladov spojených s opravovaním škôd.

Pri aktuálnych cenách stavebných prác a materiálov, ruka v ruke so silným rastom cien nehnuteľností, je dôležité správne si dohodnúť poistnú sumu svojho majetku a zmluvy pravidelne aktualizovať. Zreálnenie hodnoty nehnuteľnosti, a teda zvýšenie poistnej sumy o niekoľko tisíc eur, sa na výške poistného prejaví iba nepatrne, maximálne pár desiatkami centov mesačne. No v prípade poistnej udalosti môže klientovi ušetriť aj desaťtisíce eur.

Krátko pred pol jedenástou doobeda bol nahlásený požiar bytu na Poľnohospodárskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa 10. decembra 2019. Hasičské jednotky po príchode na miesto zistili, že ide o požiar bytu na ôsmom poschodí. FOTO TASR - Michal Svítok
Neprehliadnite

Prenajímate nehnuteľnosť? Novinkou na trhu je pripoistenie na nájomníka

Neaktualizovanie výšky poistnej sumy, či jej znižovanie s cieľom nižšieho poistného je podľa Pardubskej kontraproduktívne. „Dôležitou súčasťou dobrého poistenia majetku by preto mala byť každoročná indexácia poistnej sumy a poistného na základe cenového vývoja na trhu, ktorá do veľkej miery zreálni hodnotu majetku, a tým aj prípadné poistné plnenie, ktoré zabezpečí klientom štandard bývania, na ktorý sú zvyknutí," zdôraznila.

sporenie
Neprehliadnite

Polrok v poisťovníctve v znamení spájania trhových hráčov