Ministerstvo informatizácie nevidí celoplošné zavedenie autorizácie klikom v elektronických službách štátu ako optimálne riešenie. Ako zdôvodnilo, s jednoduchým podpisom klikom neráta ani pripravovaná európska legislatíva.

Stanovisko TASR poskytol odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v súvislosti s výzvou občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Hľadajú bezpečné riešenie

„MIRRI v súčinnosti s orgánmi verejnej moci aj odbornou verejnosťou hľadá konsenzus na riešení, ktoré bude bezpečné, efektívne a v súlade s novou legislatívou Európskej únie,“ skonštatoval rezort. Príprava nových európskych pravidiel je podľa neho vo finálnej fáze.

Slovensko.Digital vyzvalo MIRRI SR, aby do konca roka 2022 sprístupnilo autorizáciu klikom pre všetky typy podaní na Ústrednom portáli verejnej správy a svojich portáloch, kde je možná. Pripomenulo, že je zakotvená aj v zákone o eGovernmente. Môže sa používať tam, kde je v listinnej verzii podania je vyžadovaný iba vlastnoručný podpis.

Jednoduchý spôsob

„Tento spôsob potvrdzovania podaní je pre používateľov veľmi jednoduchý, nepotrebujú k nemu inštalovať a ovládať žiadnu dodatočnú aplikáciu a je podobný ako pri iných službách cez internet, napríklad pri nákupe tovaru cez webstránku obchodu. Pri tomto postupe musí byť občan taktiež prihlásený na webstránke úradu a keď vytvorí podanie, tak ho nakoniec pred odoslaním jednoducho potvrdí (autorizuje) kliknutím na príslušné tlačidlo,“ vysvetlil Ľubor Illek zo združenia.

Ďalšie dôležité správy

social media application of facebook, youtube, google search, instagram, twitter, linked in, line whatsapp, and pinterest
Neprehliadnite

Nové digitálne regulácie zasiahnu svet online obchodu aj informácií