Plénum Národnej rady SR v stredu schválilo návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na budúci rok a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025. Rozpočtované sú zdroje v sume 11,90 miliardy eur a výdavky v hodnote 11,08 miliardy eur.

Návrh rozpočtu SP na rok 2023 predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 10,76 miliardy eur a výdavky 11,08 miliardy eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku by tak mal predstavovať -319 miliónov eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2022 vo výške 1,14 miliardy eur by zdroje v roku 2023 mali predstavovať 11,90 miliardy eur. Hospodárenie SP v roku 2023 by sa tak malo skončiť bilančným rozdielom celkom 821 miliónov eur.

Ďalšie dôležité správy

lekár - pacient - vyšetrenie
Neprehliadnite

Národná rada schválila zmenu prerozdelenia poistného, vykompenzuje vyššie náklady na poistencov