Vedci vo svojej štúdii predpovedali, že na morských pobrežiach bude dochádzať k piesočnej erózii, ktorá bude ohrozovať žijúce živočíchy a rastliny. To bude mať negatívny vplyv na pobrežné osídlenie, ktoré následkom erózie príde o nárazníkové zóny poskytujúce ochranu pred stúpajúcou hladinou mora a búrlivého prílivu počas búrok.

Predpokladá sa pritom, že vládne opatrenia zamerané na zmiernenie týchto škôd budú čoraz nákladnejšie a v niektorých prípadoch neudržateľné. Erózia podľa štúdie o 30 rokov zničí 36-tisíc kilometrov, respektíve 13,6 percenta piesočného pobrežia.

Vedci zároveň tvrdia, že táto situácia sa ešte zhorší v druhej polovici storočia, keď sa odplaví ďalších 95-tisíc kilometrov, teda 25,7 percenta pláží po celom svete.

Ak bude ľudstvo pokračovať v produkcii uhlíka súčasným tempom, hladina morí stúpne odhadom o 80 centimetrov, tvrdí Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC). Ak sa tak stane, pod vodou sa ocitne celkovo 131 745 kilometrov pláží alebo 13 percent nezaľadneného pobrežia planéty.

V najlepšom prípade príde Británia o 1 531 kilometrov svojho piesčitého pobrežia (27,7 percenta), v najhoršom o 2 415 kilometrov (43,7 percenta). Vedci očakávajú, že najťažšie postihnutými krajinami budú v tomto smere Austrália (14 849 kilometrov) a Kanada (14 425 kilometrov). Nasledovať budú Čile (6 659 kilometrov), Mexiko (5 488 kilometrov), Čína (5 440 kilometrov) a USA (5 530 kilometrov).