Podľa správy Oliver Wyman existuje riziko, že svetový sektor finančných služieb stratí 1 bilión amerických dolárov, ak nedokáže dostatočne rýchlo zareagovať na klimatickú zmenu a zasiahnu ho opatrenia, ako je napríklad uhlíková daň.

Správa prichádza v čase rastúceho tlaku na finančný sektor, aby akceleroval svoju pomoc pri boji s klimatickou zmenou. Finančné firmy totiž môžu pomôcť v rámci posunu smerom k nízkouhlíkovej ekonomike s lepšou alokáciou kapitálu.

Firmy by podľa správy mali znižovať svoju angažovanosť v „špinavých“ odvetviach, ako je ropný či plynárenský priemysel. Okrem obáv spojených s klimaticky podmienenými úverovými rizikami budú banky v krajinách, ako sú Británia a Francúzsko, čoskoro okrem existujúcich záťažových testov čeliť aj klimatickým záťažovým testom.

Analýza Oliver Wyman odhaduje, že v prípade zavedenia uhlíkovej dane na úrovni 50 dolárov za tonu emisií kysličníka uhličitého (CO2) v dvoch odvetviach s najväčšími emisiami - výroba elektriny a ropný a plynárenský priemysel - odhadované úverové straty v oboch sektoroch dosiahnu 50 až 300 miliárd dolárov.

Pravdepodobnosť platobnej neschopnosti najviac zasiahnutých firiem v týchto sektoroch sa zvýši dvoj až trojnásobne. A ak sa započítajú podobným spôsobom všetky odvetvia, straty môžu podľa Oliver Wyman dosiahnuť 1 bilión dolárov.

Riziko zavedenia takejto dane je reálne, keďže polovica všetkých signatárov Parížskej dohody o klíme z roku 2015 podľa Svetovej banky (SB) uviedla, že aktívne uvažujú o uhlíkovej dani.

„Naša analýza ukázala, že existujú silné komerčné dôvody konať, finančné riziká sú skutočné a je potrebné ich zohľadniť pri rozhodovaní,“ uviedol partner Oliver Wyman James Davis.