Platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby sa od začiatku budúceho roka zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2023. Pri nezmenenom počte zdravotníkov si tento krok vyžiada 232 miliónov eur v budúcom roku s postupným rastom na 273 miliónov eur v roku 2026.

Novelou zákona sa zvyšuje základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka. Zdravotníkom sa uznajú aj odpracované roky v zahraničí a časť obdobia stráveného na materskej a rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu za všetky deti najviac šesť rokov materskej a rodičovskej dovolenky.

Ďalšie dôležité správy

Doctor,Taking,Bribe,From,Woman,Hand,Closeup
Neprehliadnite

Tri percentá respondentov sa stretli u lekára so žiadosťou o úplatok, ukazuje prieskum