V minulom roku dostalo takmer 13-tisíc daňovníkov listy od Finančnej správy, pretože nepodali priznanie z príjmu z predaja nehnuteľností a nezaplatili daň, informuje Denník N.

Tieto upozornenia štátu priniesli dodatočný príjem vo výške 2,5 milióna eur. Avšak, chýba približne 9-tisíc tých, ktorí svoj príjem nepriznali. Ak to stihnú do konca februára, štát im úroky z omeškania odpustí. Tie by mali byť v približnej výške 500-tisíc eur.

Priznanie podala tretina 

V prípade nepodania priznania hrozí zaplatenie úroku z omeškania, ktorého ročná sadzba je vo výške 15 percent. Zaplatiť bude potrebné aj 14 percentné zdravotné odvody z predaja.

„Podľa údajov Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií sa v rokoch 2016 až 2019 uskutočnilo vyše 15-tisíc predajov nehnuteľností, ktorých by sa toto zdanenie mohlo týkať. A iba v tretine prípadov bolo podané daňové priznanie,“ píše denník.

Ročný výpadok na daniach je pre štát vo výške 22 miliónov eur. Štát preto spúšťa motivačné kampane, akou je aj odpustenie úroku z omeškania.

Od dane z predaja nehnuteľností môže byť oslobodená určitá skupina ľudí:
  • majiteľom nehnuteľnosti ste viac ako 5 rokov a nie je zaradená v obchodnom majetku,
  • majiteľom nehnuteľnosti ste viac ako 5 rokov a zdedili ste ju po priamom predkovi,
  • nehnuteľnosť ste dali darom a nevznikol vám žiaden príjem,
  • nehnuteľnosť bola z obchodného majetku vyradená pred viac ako 5 rokmi,
  • nehnuteľnosť ste získali na základe reštitučných zákonov alebo konkurzu,
  • daň ste už zaplatili ako živnostník so zaradením pod príjem z podnikania.

To, ako dlho nehnuteľnosť vlastníte je možné overiť si v liste vlastníctva v časti B - vlastníci, titul nadobudnutia. V prípade dedenia sa nadobudnuté vlastníctvo počíta smrťou poručiteľa, nie vkladom do katastra.

Opakované upozornenia aj daňové kontroly

Finančná správa bude upozorňujúce listy posielať opakovane každý rok, zamerať sa tiež chce napríklad aj na pozemky. Okrem listov je v pláne aj rozosielanie SMS správ bezprostredne po predaji nehnuteľnosti. Ak daňovník na výzvy reagovať nebude, nasledovať budú daňové kontroly.

Ako informuje Denník N, daňové priznanie podávate vtedy, ak ste vlani zarobili viac ako 2 255,72 eura. Počítajú sa všetky príjmy, teda napríklad aj zo zamestnania.

Pri nehnuteľnosti v bezpodielovom vlastníctve manželov stačí, ak daňové priznanie podá jeden z nich. V prípade spoluvlastníctva viacerých osôb sa príjmy z predaja a výdavky zahŕňajú medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov.

Riadne alebo dodatočné podanie

Daňové priznanie je možné podať riadne, ak ste nehnuteľnosť predali v minulom roku, alebo dodatočne, ak bola predaná v rokoch 2016 až 2020 do piatich rokoch od nadobudnutia.

„Ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej by bol v čase darovania príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane, pri preukazovaní daňových výdavkov sa vychádza z ceny stanovenej na základe znaleckého posudku v čase darovania. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením si môžete ako výdavok započítať cenu nehnuteľnosti uvedenej v osvedčení o dedičstve,“ píše denník.

Aj z príjmu z predaja sa platia zdravotné odvody, a to vo výške 14 percent z vymeriavacieho základu. Ten sa platí po ročnom zúčtovaní zdravotnou poisťovňou, ktorá získa informácie od finančnej správy po podaní daňového priznania.

Ďalšie dôležité správy

výletná loď Diamond Princess pasažieri
Neprehliadnite

Proti omikronu má svetová ekonomika už väčšie šance. U nás sa darí trhu práce a nehnuteľnostiam