Agentúra v tejto súvislosti pripomína, že cirkvou v Nemecku otriasa vlastný škandál okolo sexuálneho zneužívania, ktorého sa mali dlhé roky dopúšťať mnohí katolícki kňazi.

Nemecký biskup Stephan Ackermann sa v piatok vyhlásil, že členovia biskupskej konferencie chcú viesť „otvorený, transparentný proces diskusie“ o celibáte a sexuálnom správaní duchovných.

„Otázka sexuálnych mravov je témou, o ktorej sa musí otvorene hovoriť,“ povedal S. Ackermann, splnomocnenec DBK pre problematiku zneužívania.

V septembri bola zverejnená oficiálna cirkevná správa o sexuálnom zneužívaní maloletých nemeckými duchovnými v rokoch 1946 až 2014. Vyplýva z nej, že 1 670 kňazov (zhruba 4,4 percenta), diakonov a členov rádov malo v tomto období zneužiť 3 677 osôb. Vyše polovicu obetí tvorili deti vo veku 13 rokov, väčšinou chlapci. V takmer tisíc prípadoch išlo o miništrantov.

Autori správy predpokladajú, že spisy, ktoré mali k dispozícii, neobsahujú všetky reálne prípady zneužitia.

O riešení tohto problému sa hovorilo aj na zasadnutí Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK), združujúceho laické katolícke organizácie, ktoré v týchto dňoch prebiehalo v Bonne. Jeho účastníci vyjadrili presvedčenie, že zneužívanie je systémovým problémom cirkvi, pričom navrhli viaceré reformy vrátane zrušenia celibátu.