Národná banka Slovenska vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie celobankového dátového skladu. Hodnota zákazky je takmer 7,5 milióna eur a zrealizovaná by mala byť do troch rokov. Výsledkom bude, že všetky dáta NBS budú po novom pod jednou strechou, čím sa zvýši výkonnosť a efektivita riadenia a využívania týchto dát, uviedla v piatok NBS.

Realizácia zákazky prinesie modernizáciu 

„Nový dátový sklad bude znamenať zvýšenie produktivity, zníženie operačného rizika spracovania dát či zabezpečenie štandardnej kvality poskytovaných služieb," zdôraznila NBS. Realizácia zákazky okrem toho podľa banky prinesie zvýšenie výkonnosti, dostupnosti a kvality dát pomocou automatizácie ich spracovania, či jednotný, transparentný a bezpečný prístup k spoločným dátam.

Odstrániť by sa malo aj duplicitné spracovanie dát na rôznych odboroch a NBS od projektu očakáva aj efektívnejšiu akoordinovanú spoluprácu na prierezových úlohách. Do skúšobnej prevádzky by mal byť celobankový dátový sklad daný v novembri 2025. S ostrou prevádzkou sa počíta od januára 2026.

NBS usporiadala prípravné trhové konzultácie

Pred vlastným vyhlásením súťaže zrealizovala NBS aj prípravné trhové konzultácie, do ktorých sa zapojilo celkovo osem firiem. Na základe získaných informácií upravila banka predpokladanú hodnotu zákazky a spresnila nastavenie súťažných podkladov. Ponuky na realizáciu zákazky môžu záujemcovia predkladať najneskôr do 10. októbra.

Ďalšie dôležité správy

Jaroslav Lexa - podpredseda ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie
Neprehliadnite

Zákon o verejnom obstarávaní je tu takmer 30 rokov. Kto chcel, ten si ho osvojil