Návrh novely zákona o vysokých školách je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. Slovenská rektorská konferencia (SRK) to uviedla po utorkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom v Bratislave. S navrhovanou legislatívou principiálne nesúhlasia a žiadajú rezort školstva, aby ju nezaradil do legislatívneho procesu. TASR o tom informovala za SRK Ľubica Benková.

„SRK považuje princíp inštitucionálnej autonómie vysokých škôl, princíp akademickej samosprávy a z nich plynúci princíp legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl za základný stavebný kameň akejkoľvek budúcej právnej úpravy. Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré sú jasne badateľné v predloženej novele zákona o vysokých školách, považuje SRK za škodlivé, nebezpečné, neprijateľné," skonštatovala Benková v stanovisku.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.
Neprehliadnite

Gröhling chce otvoriť diskusiu s Ministerstvom zdravotníctva o očkovaní pedagógov vysokých škôl

Možné obmedzenie autonómie vysokých škôl je podľa SRK v rozpore s moderným definovaním „univerzity" ako samosprávnej inštitúcie, ako to deklarujú Magna Charta Universitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít a nedávne Rímske komuniké, v ktorom sa ministri zodpovední za vysoké školstvo zaviazali podporovať inštitucionálnu autonómiu, akademickú slobodu a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokých škôl.

K prijatiu legislatívy o vysokých školách, ktorá by riešila ich zásadné problémy, je podľa SRK potrebný dialóg ministerstva so zákonnými reprezentáciami vysokých škôl a akademickou obcou. Ako však poznamenala Benková, doteraz začatý nebol. „SRK ponúka pre finálnu verziu moderného proeurópsky koncipovaného zákona svoju expertízu a odborné kapacity a vyzýva ministerstvo na väčšiu dôveru vo vysoké školy, ktoré nesú zodpovednosť za svoje aktivity," dodala.