Napriek mnohým prísnym opatreniam sa nedarí zabrániť neustálemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) z východnej časti Slovenska smerom na západ. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v informatívnom materiáli, ktorý vo štvrtok prerokovala a schválila vláda.

Podľa materiálu ku koncu augusta 2021 bolo ulovených a uhynutých 30 968 diviakov, kým ku koncu augusta 2020 bola bilancia ulovených a uhynutých diviakov 31 219 kusov.

Na ilustracnej snimke k teme domace zvierata, osipane.
Neprehliadnite

Európsky úrad zintenzívňuje boj proti africkému moru ošípaných

„Pokles lovu môže byť spôsobený viacerými faktormi. Jedným z nich je nárast počtu uhynutých diviakov, pričom predpokladáme, že nie všetky sa našli a skutočný počet uhynutých kusov je oveľa väčší,“ uviedlo v materiáli MPRV SR.

„Ďalším významným dôvodom poklesu lovu je zákaz lovu zveri nariadený príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami v niektorých oblastiach. Toto potvrdzuje fakt, že k poklesu lovu diviakov došlo najmä v okresoch Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, kde už bol AMO zaznamenaný,“ dodal rezort.