Vďaka svojim prúdovým lietadlám Aermacchi M-345 a M-346 a ich integrovaným výcvikovým systémom môže Leonardo pokryť celú osnovu výcviku pilotov a zlepšiť operačné schopnosti akéhokoľvek moderného a pokročilého letectva. Zatiaľ čo M-346 je najpokročilejšie riešenie, ktoré je dnes k dispozícii pre fázu pilotného výcviku Lead in Fighter Training (LIFT), nový taktický trenažér M-345 Dual Role je zrodený ako optimálne riešenie na pokrytie výcvikov všetkých základných až po pokročilých pilotov, rovnako aj pri podpore operačných úloh. Riešenie Leonardo sú plne koncipované pre efektívnosť a efektívnosť a čo najlepšie využitie verejných zdrojov v súlade s hodnotu za peniaze.

Ilustračné foto
Zdroj: Leonardo
Ilustračné foto

Pre cvičné lietadlo nie je kľúčovým slovom len „účinnosť“. „Efektívnosť školenia a výcviku“ je tiež veľmi dôležitým cieľom. Vďaka veľmi pozitívnym údajom o výkone, avionike, schopnej vyrovnať sa bojovým lietadlám najnovšej generácie a schopnosti palubného simulačného balíka, ktorý replikuje celé spektrum simulovaných taktických funkcií počas letu, je M-345 veľmi efektívnym nástrojom na tréning a výcvik. V neposlednom rade kompletný pozemný výcvikový systém (GBTS), ktorý zahŕňa technológiu „Live Virtual Constructive“ (LVC), potvrdzuje schopnosti Leonarda na vysokej technickej úrovni účinne pripraviť budúcich pilotov na rôzne situácie. LVC umožňujú prepojiť lietadlo počas letu so simulátormi na zemi, zdieľajúc v reálnom čase virtuálne taktické tréningové prostredie vytvorené simuláciou na palube (vložené prvky virtuálnych „priateľov“ alebo „nepriateľov“, ciele a zbrane), čím sa odhaľuje budúcnosť. pilotovať zložitosť akéhokoľvek možného prevádzkového scenára.

Ilustračné foto
Zdroj: Leonardo
Ilustračné foto

Navyše, vo svojej ozbrojenej konfigurácii je taktický trenažér M-345 s dvoma úlohami ideálne vhodný na to, aby bol efektívnym ľahkým bojovým riešením vo vyvíjajúcich sa scenároch, schopný vykonávať operačné úlohy a schopný využívať širokú škálu vzduch-vzduch, zem- vzduch a pozemné zbrane. M-345 je ideálnym riešením pre požiadavky moderných vzdušných síl: prúdový trenažér za cenu turbovrtuľového lietadla, ktorý poskytuje najvyšší výkon vo svojom segmente a využíva špičkovú technológiu tréningového systému.Celý systém lietadla bol „navrhnutý na údržbu“, aby sa znížila potreba pozemnej podpory, vyznačuje sa výbornou dostupnosťou palubných systémov a systémom monitorovania zdravia a používania (HUMS), ktorý optimalizuje prácu údržby odstránením zbytočných kontrol alebo výmeny dielov. Celý koncept údržby bol od začiatku nastavený a navrhnutý tak, aby bol jednoduchý a flexibilný pre potreby zákazníkov, ako aj pre ľahké zapojenie miestnych priemyselných odvetví s ohľadom na hodnotu za peniaza.

LEONARDO obranná spolupráca

V rámci potenciálnej spolupráce s talianskymi vzdušnými silami je pre Slovensko ďalšou atraktívnou perspektívou okolo možnosti plne si osvojiť sylabus ITAF vykonaním posledných fáz výcviku na M-346 v „International Flight Training School“, resp. IFTS, vytvorený talianskymi vzdušnými silami a Leonardom, aby uspokojil rastúci medzinárodný dopyt po výcvikových službách na najvyšších štandardoch na celom svete.

Spolupráca so slovenským priemyslom

Uvedenie nového lietadla Leonardo môže priniesť príležitosť pre zapojenie  pre slovenský obranný aj civilný priemysel. Ako všeobecný prístup v skutočnosti Leonardo celosvetovo presadzuje miestnu spoluprácu a prijíma obchodný model zameraný na podporu primeranej synergie s miestnymi priemyselnými odvetviami.Tento prístup by mohol byť platný najmä v Slovenskej republike, v krajinách Európy a NATO a už teraz je zákazníkom Leonarda úspešne prevádzkujúcim C-27J Spartan.

Ilustračné foto
Zdroj: Leonardo
Ilustračné foto