So zmenou inštitucionálnej architektúry eurofondov, ktorú navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstvo kultúry (MK) SR nesúhlasí. K návrhu úradu vicepriemiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) vzniesol rezort kultúry pripomienky. „Nesúhlasíme so zámerom, ktorý predpokladá nezačlenenie MK medzi sprostredkovateľské orgány. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie vznesených pripomienok," uviedol tlačový odbor MK.

Na Slovensku sa od pondelka 16. novembra 2020 otvorili kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent. Na snímke hľadisko s divákmi pred divadelným predstavením komédie dánskych autorov Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova Na mol v divadle Aréna 20. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

V rozpočte 2021 je premietnutá podpora pre kreatívny priemysel, tvrdí ministerstvo kultúry

MIRRI v novembri predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na určenie subjektov s kompetenciou sprostredkovateľského orgánu. Remišovej úrad navrhuje znížiť počet SO, pričom z doterajšieho okruhu subjektov, ktoré zabezpečovali agendu sprostredkovateľských úradov, vynecháva okrem ministerstva kultúry napríklad krajské samosprávy. Zníženie SO argumentuje potrebou zmeny doterajšieho komplikovaného systému, v ktorom roztrieštenosť subjektov zabezpečujúcich implementáciu jedného operačného programu naprieč viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy brzdila efektívne čerpanie eurofondov. MK bolo v doterajšom programovacom období SO pre Integrovaný regionálny operačný program v rámci implementáciu prioritnej osi 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.