Do limitu výdavkov Ministerstva kultúry (MK) SR boli v prípade rozpočtu na rok 2021 prvýkrát zarátané aj výdavky na podporu kreatívneho priemyslu na základe predložených kvantifikácií Audiovizuálneho fondu (AvF). Do roku 2020 boli súčasťou limitu MK len výdavky na podporu audiovizuálnych diel. Uvedeným dochádza medziročne k zvýšeniu štátnej podpory pre AvF o 5,7 milióna eur. Rezort na to poukázal v súvislosti s rozpočtom na budúci rok.

Pripomína, že súčasťou limitu výdavkov MK sú tiež zdroje na štyri veľké investičné akcie. ,,A to rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie v sume 5 000 000 eur, obnova a revitalizácia hradu Krásna Hôrka v sume 5 130 000 eur, zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu v sume 1 934 882 eur a rekonštrukcia Štátnej opery v Banskej Bystrici v sume 329 890 eur," doplnilo ministerstvo.

prŪpravy na otvorenie divadiel v Texase
Neprehliadnite

Kultúra bojuje o prežitie streamovaním. Ide o dočasné riešenie alebo nový trend?

Na dotačný systém MK pôjde v roku 2021 takmer 17 000 000 eur, čo zodpovedá upravenému rozpočtu na rok 2020. ,,Na obnovu pamiatok je určených 12 miliónov eur," doplnil rezort.

Záväzný limit výdavkov rozpočtovej kapitoly MK je na rok 2021 v objeme 292 426 175 eur, celkový objem plánovaných výdavkov na kultúru je v štátnom rozpočte, spracovaným novou metodikou, plánovaný na úrovni 392 149 000 eur.