Predpokladá sa, že do 30 rokov seniorov viac ako 70 percent vrátane dvoch miliárd ľudí so zdravotným postihnutím. Pri príležitosti Svetového dňa miest, ktorý si spoločnosť pripomenie v sobotu (31. 10.) na to poukázala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Pripája sa tak k Svetovej únii nevidiacich (WBU), ktorá sa spája s mestami a komunitnými autoritami, aktivistami či partnermi v oblasti rozvoja miest s cieľom propagovať inkluzívne a prístupné mestá pre všetkých. WBU konštatuje, že ľudia so zrakovým postihnutím sa ešte stále boria s bariérami každodenného života, či už je to prístupnosť verejnej dopravy alebo verejných priestorov, ale aj v rámci informačných a komunikačných technológií, mávajú ťažkosti so získaním vhodného bývania, zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či služieb. Pandémia nového koronavírusu tieto problémy ešte prehĺbila.

mimoriady rýchlik Hlavná stanica
Neprehliadnite

Doležal vyzval seniorov, aby v súčasnej situácii zvážili cestovanie vlakmi

Pri príležitosti Svetového dňa miest preto svetová únia vyzýva vlády a zainteresované strany v oblasti rozvoja miest, aby zvážili vytvorenie štruktúr a implementáciu inkluzívnych stratégií na odstránenie prekážok prístupnosti pre fyzické prostredie, dopravu, verejné zariadenia i služby.

„Je veľmi dôležité, aby sa žiadna skupina obyvateľov nevynechala, všetci chceme využívať možnosti miest, služieb či dopravy rovnako, preto nemožno zabúdať ani na potreby ľudí so zrakovým, ale aj iným postihnutím," komentoval predseda únie nevidiacich a slabozrakých Branislav Mamojka.

Na snímke ľudia sa prechádzajú v Parku Ľudovíta Štúra v Žiline počas jesenného dňa. V Žiline 23. októbra 2020. FOTO TASR - Erika Ďurčová
Neprehliadnite

Opätovne sa má zaviesť SOS dotácia i pandemický rodičovský príspevok

Poukázal preto aj na medzinárodný projekt Od vzdelávania k inklúzii, ktorého cieľom je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii. „Budeme pracovať so zástupcami samospráv a školiť kompetentných pracovníkov, aby vedeli, akým spôsobom komunikovať s nevidiacim či slabozrakým klientom. Ale zároveň chceme edukovať aj našich členov, aby dokázali úspešne obhajovať svoje záujmy, poznali, o akú legislatívu sa argumentačne oprieť, akým spôsobom konštruktívne uplatňovať svoje práva," dodal.