Napriek tomu plánujú oba rezorty prehodnotiť fungovanie systému služobných bytov. Pre TASR to uviedli hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková, tlačový odbor MV SR a hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Trestné oznámenie v časti bytov MO SR vyšetrovateľ Policajného zboru odmietol na konci februára. Pri podozreniach týkajúcich sa MV SR vyšetrovateľ ÚIS časť trestného oznámenia odmietol a v ďalšej časti nebolo trestné stíhanie prípustné vzhľadom na jeho premlčanie.

Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomenul, že pred niekoľkými rokmi odpredaj bytov zastavil a ich predaj sa nerealizuje ani v súčasnej dobe. Momentálne prehodnocuje, ako ďalej postupovať.

„Jedným z dôvodov ich prevodov do osobného vlastníctva bolo, že MV SR nemá prostriedky na ich opravy a údržbu. Ubytovanie policajtov a zamestnancov MV SR ako jedna z foriem sociálnej podpory si však vyžaduje systémové riešenie. Sekcia ekonomiky a sekcia legislatívy a právnych služieb už na ňom pracujú,“ priblížili pre TASR.

Ministerstvo zároveň deklarovalo, že v prípade úpravy interného predpisu a pristúpenia k rokovaciemu procesu o úprave legislatívy s kompetentnými rezortmi, určite bude brať do úvahy aj zistenia NKÚ.

Bývalé vedenie rezortu obrany všetkých prekvapilo, keď odporučilo vláde kúpiť americké stroje F-16.
Neprehliadnite

Modernizácia armády je nutná. Otázka je čo, kedy a za koľko

Ukončenie predaja bytov

Hospodárením so služobnými bytmi sa plánuje zaoberať aj ministerstvo obrany. „Dôležitou v tomto smere bude dôkladná analýza možností, ako s predmetným majetkom štátu nakladať, aby rezort našiel čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie riešenie. Jednou z alternatív, o ktorej sa bude diskutovať, je aj zmena platnej legislatívy, ktorá by po novom umožňovala tieto byty odpredať,“ načrtla hovorkyňa MO SR. Dodala, že v súčasnosti predaj bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO) nepokračuje.

NKÚ vyzval v novembri 2019 ministerstvá vnútra a obrany, aby ukončili nezákonné a nehospodárne predaje služobných bytov. Zároveň zistenia o doterajších predajoch oznámil polícii. Oba rezorty podľa úradu v posledných štyroch rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo podľa neho zákon neumožňuje.

Kritizoval tiež, že ich predávali za zostatkové, nie trhové ceny. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase MV SR predalo 217 bytov a organizácia BARMO 212 bytov.