O výzvach, ktoré sektor čakajú, a o zmenách v úlohách manažérov sme sa porozprávali s Martinom Džborom, vedúcim oddelenia stratégie Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Ako zmenila pandémia strategické smerovanie Vašej spoločnosti?

Naše plány na rok 2020 zahŕňali globálnu transformáciu s cieľom vybudovať viac zacielené portfólio a s tým súvisiaci tzv. carve-out – oddelenie časti organizácie priamo podporujúcej interné a primárne aktivity Deutsche Telekom skupiny od organizácie T-Systems International zameranej na externých klientov. Napriek odhadom analytikov o prepadoch HDP pre pandémiu až o 10 %, dve Deutsche Telekom entity v Košiciach dokázali rok 2020 ukončiť s nárastom výkonnosti. Podarilo sa nám pritiahnuť približne o 10 % viac zákaziek než v predošlom roku. Pomohla nám stratégia sústredenia sa na roly a aktivity s vyššou pridanou hodnotou - dizajn IKT riešení, vývoj a implementácia inovatívnych aplikácií, architektonický návrh IKT riešení najmä na báze cloudu.

Ilustračné foto.
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Ilustračné foto.

Asi najväčší vplyv na stratégiu v roku 2020 mal prechod z kancelárií do domácností, 95 % našich zamestnancov pokračuje vo svojej práci na diaľku. V mnohých tímoch nastali „a-ha“ momenty, keď si špecialisti uvedomili, že na to, aby dosiahli vynikajúce výsledky, nemusia byť fyzicky vedľa kolegov. Prevádzkové indikátory sa nezhoršili - naopak, kvalita stúpla, stabilizovala sa a ľudia si slobodu v plánovaní svojich činností pochvaľovali. V polovici roka sme v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia spustili nový strategický transformačný program We.Work.New s cieľom zmeniť modely našej práce, aby z nových príležitostí benefitovali zamestnanci, ako aj firmy.

S akým fungovaním rátate v rámci We.Work.New?

Prekopali sme stratégiu budov – postupne budeme redukovať „nájomnú stopu“ v zmysle menšieho počtu budov a pracovných staníc pre zamestnancov. Rovnako meníme modely práce kombinujúce prácu doma s prácou v kancelárii. Budúcnosť vidíme v 3 hlavných typoch pracovných režimov, ktoré reprezentujú potreby rôznych skupín: režim teleworkingu, ktorý ráta s jedným dňom v pracovnom prostredí, kancelársky režim očakáva štyri dni vo firemných budovách a nový flexibilný režim očakáva fungovanie približne 50 na 50. Samozrejme, s týmto programom súvisia investície do infraštruktúry fyzických budov, digitálnej infraštruktúry, nástrojov spolupráce, ale rovnako musíme zabezpečiť pracovné podmienky v domácom prostredí - či už hovoríme o spoľahlivom pripojení, alebo o ergonómnom domácom IT vybavení.

V nadväznosti na tento model fungovania, aké ďalšie zmeny očakávate v IT sektore v najbližšom období?

So spomínaným konceptom súvisí fungovanie firiem s omnoho menšími kancelárskymi priestormi a nejde len o IT firmy. Ak si IT firmy aj kancelárie nechajú, budú mať viac charakter co-workingových priestorov, flexibilne využiteľných miestností podľa meniacich sa potrieb.

Jedným z trendov v sektore IT je silná produktizácia. Znamená to pomalý koniec situácie, keď IT-čkár pôsobil niekde v pozadí, v tzv. back office, kde sa síce venoval službám, procesom a technickým riešeniam pre zákazníka, ale v podstate si žil vo vlastnom svete. Novým fenoménom je schopnosť dodávať a vytvárať hodnotu pre zákazníka priamo vo forme konkrétnych IT produktov. Dôležitý aspekt bude schopnosť produkt nielen jednorazovo vyvinúť, ale ho aj dlhodobo rozvíjať, udržiavať a dopĺňať o nové funkcie. A to všetko v úzkom kontakte so zákazníkom, jeho konkrétnymi potrebami, výzvami, problémami. Inak povedané, do budúcna sa úspešná IT firma nebude skrývať za rôzne portály, email či proces. IT partner - dodávateľ sa dostane viac do centra, bude sa od neho čakať schopnosť priamo ovplyvniť tzv. core činnosti svojho zákazníka.

Ilustračné foto.
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Ilustračné foto.

Očakávate rast nedostatku pracovnej sily v IT sektore v dôsledku pandémie?

Neočakávam, že súčasná situácia bude mať trvalý vplyv na nedostatok pracovných síl. Pravdepodobné je, že pomôže nášmu sektoru, keďže priniesla zistenie, že aj na diaľku je možné prinášať kvalitné výsledky práce. Vďaka práci na diaľku môžeme nahliadnuť za hranice regionálnej ponuky IT špecialistov a odborníkov a ponúknuť im prácu s pridanou hodnotou z miesta vzdialeného aj kilometre od Košíc - v inom regióne Slovenska, na vidieku, v inej krajine... Práca na diaľku a dominantná práca z domu môžu pomôcť motivovať novú potenciálnu skupinu uchádzačov o prácu. Je však nepravdepodobné, že táto možnosť náhle vyrieši nedostatok talentov a odborných znalostí, na druhej strane ho však neprehĺbi.

Ktoré oblasti sú pre Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia kľúčové v jej ďalšom pôsobení?

V roku 2021 sa aj naďalej zameriavame na digitálne modely podporujúce podnikanie našich zákazníkov, na nové modely doručovania IKT služieb a na talenty. Dominantné technické faktory ovplyvňujúce naše IKT služby budú rastúca automatizácia a kognitívne technológie. Softvér robotickej automatizácie procesov (RPA) je najrýchlejšie rastúcim softvérovým segmentom, ktorý zaznamenal viac ako 60 % rast výnosov v porovnaní s 13 % až 15 % v prípade ostatných softvérových segmentov.

Ilustračné foto.
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Ilustračné foto.

Naším cieľom je naďalej rozvíjať kľúčové kompetencie a podporovať inovačné centrá vo firme. Investujeme do oblastí umelej inteligencie, a jej vplyvu na automatizáciu procesov, IoT a softvérovo definovaných služieb, ovplyvňujúcich hlavne naše sieťové, bezpečnostné a zdieľané platformy. Ambíciou je zhmotniť technologické vízie do konkrétnych produktov a služieb, ktoré sú vyvíjané priamo v Košiciach. Napríklad koncept priemyslu 4.0 sa zameriava na nový rozmer industrializácie na základe vysoko flexibilnej integrácie virtuálneho sveta spracovania údajov so skutočnými výrobnými procesmi. Na podporu tohto konceptu sme spustili špecifické IKT riešenie, tzv. Edge Computing. Jeho hlavnou výhodou je zníženie latencie komunikácie medzi prvkami výrobnej linky. Tam, kde obvyklé riešenia pracujú s latenciou okolo stoviek milisekúnd, Edge ju posúva takmer do reálneho času – rádovo na jednotky až desiatky milisekúnd. V Košiciach plánujeme túto technológiu rozvíjať aj v úzkom prepojení na nové 5G zariadenia, a tak umožniť našim zákazníkom vytvárať vlastné ultrarýchle bunky pre spracovanie dát v reálnom čase a umožnenie autonómnych, rozhodovacích a riadiacich procesov, ktoré doposiaľ neboli realistické.

Spomeniem ešte spracovanie dát. Zákazníkom ponúkame produkt Elastic Search ako službu – pomáhame dáta získavať, analyzovať ich, optimalizovať vyhľadávanie a prípadne vizualizovať ich. Aj to je príklad, keď umelá inteligencia urýchľuje a zjednodušuje obchodné rozhodnutia. Okrem toho sme sa pustili do procesu testovania a lokalizovania riešenia Smart City pre regionálny trh.

Priniesli nové podmienky práce zmeny v rolách manažérov?

Veľká zmena nastala, paradoxne, v lepšej, cielenejšej a transparentnejšej komunikácii. Dobrým príkladom sú zmeny plánované v rámci We.Work.New projektov. Veľká časť plánovania, výberu najvhodnejších alternatív, identifikácia prioritných potrieb firmy a tímov prebehla nielen na úrovni vedenia firmy, k mnohým rozhodnutiam sa mohli vyjadriť priamo zamestnanci. A tak sme mnoho iniciatív dokázali spustiť po konzultácii a s požehnaním zamestnancov, ktorí sa touto cestou dostali k lepšiemu pochopeniu celej situácie plnej neistoty a neurčitosti.

Ilustračné foto.
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Ilustračné foto.

Asi najväčšia zmena v manažérskom riadení tímov nastala „v hlavách“ ľudí. Prestali riešiť témy typu prideľovania úloh a viac sa pozerali na podporu aktivity a iniciatívy u podriadených. Menej sa venovali plánovaniu a riadeniu dochádzky a viac vstúpili do roly moderátorov, sprostredkovateľov v rámci tímov. Personálna administratíva ustúpila do úzadia a do popredia prišla potreba nových zručností – riešenie problémov online, podpora interaktívnosti online, plánovanie formou Kanban či Scrum v prostredí vysokej neurčitosti a neistoty, ako aj podpora psychohygieny zamestnancov.

Do budúcna teda očakávame, že rola manažéra na seba naberie ďalšie zručnosti a kompetencie ako moderácia na diaľku, podpora kreatívnych činností na diaľku, manažment konkrétnych produktov a pod.

Ilustračné foto.
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.
Ilustračné foto.