Protimonopolný úrad (PMÚ) SR zastavil správne konanie o koncentrácii, spočívajúcej vo vytvorení spoločného podniku, kontrolovaného spoločnosťami Strabag a Eurovia SK. Koncentrácia mala spočívať v založení spoločného podniku na výrobu asfaltových zmesí, informoval PMÚ.

„Úrad dospel k záveru, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky plnofunkčnosti a na základe tohto záveru úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný," uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Úrad podľa hovorkyne posudzoval, či sú splnené podmienky takzvanej plnofunkčnosti v prípade zakladaného spoločného podniku. „Úrad zistil, že spoločný podnik bude slúžiť takmer výlučne pre interné potreby oznamovateľov, ktorí sa zaväzujú odoberať takmer celú odhadovanú produkciu spoločného podniku a zároveň predpokladaný rozsah obchodovania spoločného podniku s tretími stranami bude minimálny,“ uviedla. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. mája.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR na Drieňovej ulici v Bratislave 21. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie firiem Strabag a Eurovia SK