Rok 2022 bol extrémne ťažký pre všetkých Slovákov, nielen pre tých, ktorí sú ohrození chudobou, či v chudobe denno-denne žijú. V hodnotení končiaceho sa roka to zhodnotil riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martin Halás.

IVRA považuje rok 2022 za dôležitý v rámci obhajoby práv sociálne vylúčených a chudobou ohrozených skupín Slovákov, najmä seniorov, rodín či ťažko zdravotne postihnutých. Poukazovanie na ústavné a sociálne práva, medzi ktoré patrí právo na primerané hmotné zabezpečenie, ochrana pred chudobou, právo na zdravotnú starostlivosť a dôstojnú starobu boli tento rok podľa IVRA základné piliere ochrany práv Slovákov pri extrémnom zdražovaní v kontexte pandémie a vojny na Ukrajiny.

„Opakovane sme vyzývali a budeme aj budúci rok vyzývať na súdržnosť, slušnosť a solidaritu v spoločnosti. Takisto ako na boj s chudobou, ktorú považujeme za najväčšiu výzvu nielen pre tento, ale najmä budúci rok 2023. Slovensko musí začať fungovať ako jedna veľká rodina, kde si všetci pomáhame,“ povedal Halás.

IVRA: Chudoba je na každom kroku

Rozdeľovanie, osobné ataky a neslušné, miestami až arogantné správanie politikov, ktorí opakovane rozdeľujú spoločnosť, musíme podľa Halása budúci rok nahradiť slušnosťou, pokorou a spoluprácou. „Za najväčšiu prehru politikov považujem nedostatočnú pomoc pre chudobných, poďakovať sa treba za udržanie cien energií tento a budúci rok,“ uviedol.

„Bohužiaľ, chudoba je dnes doslovne na každom kroku, viac ako pol milióna seniorov v chudobe, v podstate každá rodina so zdravotne postihnutým členom či obrovské množstvo Slovákov s extrémne nízkymi príjmami sú obrovskou výzvou pri pokračujúcom zdražovaní,“ poznamenal riaditeľ IVRA.

Mrzí ho, že bolo tento rok prijatých množstvo opatrení, ktoré budú potrebovať zmenu do budúcnosti. Prioritou IVRA v nasledujúcom roku 2023 bude posilnenie postavenia sociálne ohrozených skupín obyvateľov.

Ďalšie dôležité správy