V júli tohto roka schválil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu štyri projekty za takmer 100 miliónov eur. Na rad prichádza ďalších sedem projektov v hodnote viac ako 62 miliónov eur. Odborníci upozorňujú, že ak by sa predložené projekty pripravovali napríklad v susednej Českej republike, štát by minul o milióny eur menej. Rozdiel je najmä v sadzbách za externých dodávateľov.

V porovnaní so sadzbami, ktoré si dodávatelia štátu účtujú v Českej republike (benchmarking sadzieb v Českej republike), sú slovenskí externisti o približne 20 percent drahší.

„Štát zrejme už dnes počíta s tým, že pripravené projekty získajú tradiční dodávatelia, teda firmy, ktoré na štátnych zákazkách dlhodobo zarábajú neporovnateľne viac, ako by zarobili v komerčnej sfére,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.

Za najproblematickejší považujú odborníci projekt „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“ v hodnote približne 10 miliónov eur, ktorý predkladá Ministerstvo životného prostredia SR.

Jeho cieľom je vybudovanie nových „centrálnych komponentov“, kde sa majú zhromažďovať a zobrazovať rôzne údaje o krajine - či už meteorologické informácie, údaje z katastra nehnuteľností, údaje o stave ovzdušia a podobne. V odbornom hodnotení dostal 2 červené vlajky, teda podľa Slovensko.Digital by mal byť zrušený.

„Vybudovať centrálny systém nepomôže, ak do neho jednotlivé inštitúcie nevkladajú potrebné informácie pretože potrebujú iné riešenie. Projekt by nemal byť schválený. Najprv by sa malo začať pracovať so samotnými úradmi, ktorých informácie má systém zhromažďovať. Treba zistiť, aké sú ich skutočné potreby, pomôcť im a nevytvárať rovno ďalší centrálny systém, ktorý je navyše veľmi drahý,“ hodnotí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Kým dnes musia dodávatelia štátu posielať faktúry na papieri, rezort financií na základe požiadaviek európskej legislatívy predkladá projekt za viac než 5 miliónov eur, ktorým chce dosiahnuť to, že celý proces fakturácie štátu bude prebiehať online. Hoci tento zámer je podľa Slovensko.Digital dobrý, závažným nedostatkom projektu je, že namiesto využitia existujúcej infraštruktúry sa plánuje vytvoriť samostatný systém na doručovanie faktúr.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa k vyjadreniam Slovensko.Digital a k projektom predloženým na Riadiaci výbor pre Prioritnú os 7 OP II vyjadrí až po tom, ako sa k nim vyjadrí samotný Riadiaci výbor na svojom zasadnutí, píše sa v stanovisku úradu, ktoré poskytol TASR.