Arca Capital má ďalší problém, tentoraz v rámci svojho insolvenčného konania v Česku.  Podľa ČTK vstúpil do insolvenčného konania na majetok spoločnosti Františkovy Lázně Savoy (FLS) zo skupiny Arca český Finančno analytický úrad (FAU) a zablokoval pritom 50 miliónov Kč (vyše 1,9 milióna eur). 

Františkovy lázne
Neprehliadnite

Fond IFIS sa stal majoritným veriteľom hotelovej firmy Arcy Františkovy Lázně Savoy

Firma Remedis poslala na účty investičného fondu IFIS spomenutú čiastku v snahe vyplatiť najväčší dlh FLS. Fond IFIS pre insolvenčný súd uviedol, že Remedis chcela transakciou získať túto pohľadávku, a tým aj veriteľskú pozíciu.

Z dostupných dát však nebolo možné overiť z akých zdrojov tieto peniaze pochádzali, preto fond IFIS transakciu nahlásil FAU. ČTK uviedla, že ak by sa ukázalo, že išlo reálne o prostriedky Arcy či prepojených osôb, išlo by o zatiaľ prvé zaistené prostriedky pre veriteľa Arcy.

IFIS naznačuje, že ide o firmu prepojenú s Arcou, čo však Arca odmieta. Podľa nej  FLS ani Arca nie sú s Remedisom akýmkoľvek spôsobom prepojené. To mala firma Remedis doložiť aj výpisom evidencie skutočných majiteľov.

Zároveň nie je dôvod pochybovať o pôvode peňazí spoločnosti Remedis, ktorá predložila AML dotazník,“ uviedla Arca. AML čiže anti money laudering dotazník je dokument, ktorý má vysvetľovať, že peniaze nepochádzajú z nekalej činnosti.

Velic Rastislav, Arca Capital
Neprehliadnite

Arca prišla o dočasnú ochranu pred veriteľmi. Môže to sťažiť jej plány na oddlženie

Pohľadávku za Savoyom nemáme v pláne predávať. Chceme ju držať a uplatniť v insolvenčnom konaní, kde naviac budeme mať strategickú pozíciu najväčšieho veriteľa,“ uviedol Marek Indra z fondu IFIS.

TREND začiatkom januára napísal, že Investičný fond IFIS, v rámci upevňovania veriteľskej pozície voči skupine Arca, odkúpil od Raiffeisenbank zabezpečenú pohľadávku za akciovú spoločnosť Františkovy Lázně Savoy. Tá ako dcérska spoločnosť Arca Investments v decembri 2020 na súde priznala svoj úpadok a súčasne podala návrh na povolenie svojej reorganizácie.