Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde ku koncu vlaňajška predstavoval 47,39 percenta, čo je v porovnaní s rokom 2012 nepatrný nárast. Sociálna poisťovňa vlani na vyplácanie dôchodkov vynaložila takmer 5,9 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2012 zvýšenie o 4,6 percenta.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku bol na konci minulého roka 391 eur. Tento druh dôchodku poberalo vyše 988-tisíc osôb.

Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu roka 2013 dostávalo takmer 22-tisíc osôb, dosahoval priemerne 385 eur.

Priemerný invalidný dôchodok bol 264 eur a Sociálna poisťovňa ho vyplácala takmer 232-tisícom poberateľov.

Hranicou chudoby bol v roku 2013 podľa Štatistického úradu SR mesačný príjem 337 eur. Podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív pod hranicou chudoby žije na Slovensku takmer tretina seniorov a až 83 percent zdravotne ťažko postihnutých.