Prečo je to tak, keď na pestovanie mnohých druhov zeleniny máme na Slovensku skutočne vhodné podmienky? Najmä úrodná pôda Žitného ostrova prinášala odjakživa bohatú úrodu. Preto sme v jej produkcii boli kedysi sebestační. Nadprodukcia sa spracúvala v mraziarňach a konzervárňach a niečo poľnohospodári vyviezli do okolitých krajín. Situácia sa však zmenila a práve v produkcii zeleniny na tom nie sme práve najlepšie.

„V produkcii zemiakov sme sebestační asi na 50 %, v zelenine sa čísla odhadujú ťažšie, ale môžeme hovoriť približne o 30 percentách,“ konštatuje Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR. „V čom vidíme hlavné problémy? Pestovateľom chýbajú sklady, podpory a dotácie, ktoré im zabezpečia konkurencieschopnosť, a viacerí sa obávajú rozšíriť sortiment pestovania zeleniny, sústreďujú sa len na vybrané druhy.“

RECEPT NA ÚSPECH PRE MALÉ FIRMY

Nedostatok skladov mnohým producentom nedovoľuje ponúkať zeleninu mimo hlavnej sezóny, teda počas celého roka. Okrem spomínaných podpôr a dotácií je riešením združovanie pestovateľov v odbytových organizáciách, ktoré im umožní zdieľanie nových technológií a techniky a tiež stabilný odbyt. Napríklad v obchodnom reťazci Kaufland, ktorý má neustále záujem navyšovať podiel slovenského ovocia a zeleniny v čerstvom sortimente.

Popri tradičných plodinách ako sú zemiaky, koreňová zelenina, cibuľa, paprika či paradajky, by reťazec uvítal aj slovenský karfiol, brokolicu, reďkev bielu i červené reďkovky v zväzkoch a rôzne druhy šalátov. O všetky tieto plody majú zákazníci veľký záujem. Mnohé z nich musí Kaufland dovážať, pretože domáci pestovatelia ich aktuálne nie sú schopní dodať v potrebnom objeme.

„Slovenskí pestovatelia tieto plodiny pestujú v minimálnych množstvách. Riešením by bolo rozšíriť pestovateľské výmery tam, kde sú už vysiate a kde možno využívať rovnakú techniku a technológiu. Ako napríklad v prípade mrkvy, karotky, petržlenu, paštrnáku,“ vysvetľuje J. Šumichrast.

Popri karfiole v rôznych farebných odrodách je obľúbenou zeleninou aj brokolica, ktorej pestovanie nemá u nás tradíciu, no skúsenejší poľnohospodári by sa mohli vydať aj touto cestou. V prípade papriky je problémom jej postupný zber a vysoký podiel ľudskej práce, ktorý by mohlo vyriešiť sezónne zamestnávanie ľudí. Šalát siaty je zasa vhodnou plodinou na pestovanie pre malé rodinné firmy, ktorým by odbyt do Kauflandu zabezpečili odbytové organizácie. S viacerými reťazec dlhodobo pracuje.

„Náš zväz aj slovenskí pestovatelia jednoznačne vítajú záujem tohto reťazca o slovenskú zeleninu a ovocie. Aby sa podarilo navýšiť dodávané objemy, chce to motivovať existujúcich producentov, aby rozšírili plochy a tiež diverzifikovali výrobu, a zároveň zapojiť aj nových, menších. Samozrejme tak, ako to klimatické podmienky a rentabilita dovoľujú,“ uzatvára J. Šumichrast.

Ilustračné foto
Zdroj: AdobeStock
Ilustračné foto

PONÚKA STABILNÝ ODBYT AJ PODPORU

Kaufland chce svojím zákazníkom ponúknuť v širokom sortimente pod jednou strechou čo možno najvyšší podiel slovenskej zeleniny aj ovocia. Samozrejme, v zodpovedajúce kvalite a s certifikátom GLOBALG.A.P . Prečo je to pre reťazec také dôležité? Je to jeden z mnohých jeho krokov na ceste k trvalej udržateľnosti. Cieľom organizácie GLOBALG.A.P (Good Agricultural Practice), ktorá certifikát udeľuje, je totiž bezpečná a zodpovedná poľnohospodárska výroba na celom svete. Zameriava sa na zníženie plytvania životne dôležitými prírodnými zdrojmi, čo je prínosom pre súčasné, aj budúce generácie. Od roku 2019 je členom globálnej organizácie aj spoločnosť Kaufland.

VEDELI STE, ŽE...

... GLOBALG.A.P garantuje:
● Bezpečnosť produktov a ich spätnú vysledovateľnosť
● Ochranu životného prostredia vrátane biodiverzity
● Bezpečnosť práce, ochranu zdravia a sociálne podmienky zamestnancov
● Ochranu zvierat

„Naším cieľom je, aby podiel produktov od domácich pestovateľov v sortimente čerstvého ovocia a zeleniny narastal po celý rok. S mnohými dodávateľmi spolupracujeme dlhodobo a neustále hľadáme nových naprieč Slovenskom, ktorí by boli schopní dodávať požadovanú kvalitu a objem. Privítali by sme tiež, keby prišli aj s návrhmi na nové druhy plodín, ktoré by sme mohli zaradiť do sortimentu,“ vysvetľuje Ľuba Barošová, vedúca oddelenia nákupu Ovocia a zeleniny spoločnosti Kaufland Slovensko.

To, či sa to podarí a či v reťazci v najbližších rokoch nájdeme ešte viac slovenskej zeleniny a ovocia, aj mimo hlavnej sezóny, závisí od mnohých faktorov. Veľký záujem Kauflandu a jeho zákazníkov by však mohli byť pre našich producentov vhodnou motiváciou.