Inštitúcie podnikajúce vo finančnom sektore SR odviedli vlani za výsledky roka 2021 na daniach spolu 233,8 milióna eur. Je to o 81,5 milióna eur viac ako rok predtým. Vyplýva to z aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.

Vysoko nad úrovňou roka 2020

Na Slovensku podniká vo finančnom sektore 39 spoločností. Ich súhrnný hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 predstavoval takmer 800 miliónov eur. Dane z príjmu, ktoré vlani tieto spoločnosti odviedli do štátnej kasy, dosiahli sumu 233,8 milióna eur.

„Výška odvedenej dane z príjmu za rok 2021 sa pohybovala vysoko nad úrovňou roka 2020. Prvá desiatka najväčších finančných inštitúcií na Slovensku sa na celkovej výške daní podieľala sumou 209,7 milióna eur, a teda 90 percentami,“ priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Trojicu inštitúcií s najvyššími daňami z príjmu tvorili Slovenská sporiteľňa (73,5 milióna eur), Tatra banka (42,2 milióna eur) a Všeobecná úverová banka (29,1 milióna eur).

Spoločnosti v červených číslach

V zápornom hospodárskom výsledku po zdanení za rok 2021 sa nachádzalo celkovo šesť finančných spoločností na čele so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Jej výsledok po zdanení predstavoval -86,7 milióna eur, pričom daň z príjmov štátnej poisťovne bola na úrovni 5 508 eur. V trojici inštitúcií s najväčším záporným výsledkom boli ešte Eximbanka SR a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, priblížil Dun & Bradstreet. Obom pritom vyšla šesťmiestna daň z príjmov. V prípade Wüstenrot išlo o sumu 1,37 milióna eur a pri Eximbanke dokonca o 3,5 milióna eur.

Aj spoločnosť, ktorá vykáže záporný výsledok hospodárenia, teda stratu, môže platiť daň z príjmov. „Pri vyčíslení dane z príjmov sa vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý môže byť zisk alebo strata. Následne sa tento výsledok hospodárenia upravuje v zmysle legislatívy o položky zvyšujúce alebo znižujúce základ dane,“ vysvetlila Karin Fuentesová, zakladateľka spoločnosti Digitoo, ktorá sa venuje digitalizácii účtovných procesov.

Ak má firma položky zvyšujúce základ dane v sume prevyšujúcej výsledok hospodárenia a žiadne znižujúce položky, dostane sa do kladného základu dane, z ktorého vyčísli daň z príjmov. „Splatná daň z príjmov je pre spoločnosť ďalší náklad, a teda sa spoločnosť dostane po zdanení do ešte vyššej straty, tentokrát je to už strata po zdanení,“ doplnila Fuentesová.

Ďalšie dôležité správy

Najbohatším Slovákom v roku 2021bol podľa Forbesu s majetkom 1,5 miliardy eur Ivan Chrenko.
Neprehliadnite

Tretí najbohatší Slovák z krajiny odišiel. Dôvodom má byť daňová optimalizácia