Množstvo štátov svojim občanom skomplikovalo a predražilo fajčenie, avšak nezaviedli dostatok opatrení na to, aby im pomohli s fajčením prestať, uviedla vo svojej správe WHO.

Takmer päť miliárd ľudí, alebo 65 percent svetovej populácie, žije v krajinách, ktoré zaviedli aspoň jedno z odporúčaní WHO v boji proti fajčeniu, čo je štyrikrát viac než v roku 2007.

Avšak len 2,4 miliardy ľudí žijú v krajinách, ktoré aktívne pomáhajú svojim obyvateľom s fajčením prestať. WHO v tejto súvislosti štátom odporúča, aby doktori počas zdravotných prehliadok fajčiarom pomáhali a radili.

Krajiny by mali podľa WHO tiež zavádzať linky pomoci, ktoré môžu fajčiarom poskytnúť osobnejšiu pomoc a podporu. Mnohé opatrenia pritom podľa organizácie môžu dobre fungovať tandemovo.

Ako príklad uviedla WHO Brazíliu, ktorá zaviedla grafické varovania na škatuľkách od cigariet a následne zaznamenala podstatný nárast volaní na núdzovú linku.