Export aj import Slovenskej republiky v júni tohto roka prekonali predpandemickú úroveň takmer o pätinu. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročne rástlo obchodovanie so zahraničím už piaty mesiac po sebe.

Predbežné údaje ukazujú, že zahraničný obchod skončil v júni v prebytku 297 miliónov eur a obchodná bilancia je tak kladná už 14 mesiacov. „Vývoz absolútnej väčšiny tovarových skupín dosahoval výrazne vyššie hodnoty ako pred pandémiou, teda v júni 2019," zdôraznili štatistici.

Celkový vývoz tovaru v júni dosiahol hodnotu 7,7 miliardy eur, pri medziročnom raste o 16,6 percenta. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru o 28,3 percenta na 7,4 miliardy eur. Export presiahol hodnoty spred dvoch rokov o 19 percent a import o 18,7 percenta.

ekonomika
Neprehliadnite

Slovenská ekonomika zostala v druhom kvartáli 3 percentá pod úrovňou spred pandémie

„Prevahu vývozu nad dovozom v júni opäť potiahol najmä vývoz áut. Bilancia zahraničného obchodu so štátmi EÚ sa v júni medziročne mierne zhoršila, ale stále export prevyšoval dovoz o jednu miliardu eur. S nečlenskými krajinami EÚ je bilancia dlhodobo pasívna, saldo aktuálne v júni dosiahlo -752 milióna eur," zhrnul úrad.

Najvyšší nárast vývozu v porovnaní s predpandemickým obdobím evidovali štatistici pri exporte olejov, tukov a voskov, a to až o 170 percent. Pri dovoze zase najdynamickejšie rástol import surových materiálov.

„Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni celkový vývoz tovaru hodnotu 7,4 miliardy eur, pri medziročnom raste o 15,6 percenta. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 28,3 percenta na 7,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 134,7 milióna eur (o 606 miliónov eur nižšie ako v júni 2020)," zhrnuli štatistici.

ekonomika
Neprehliadnite

Ekonómovia prognózujú výrazný rast globálnej ekonomiky aj napriek riziku koronavírusu

V súhrne za 1. polrok sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 29,4 percenta na 44,2 miliardy eur a celkový dovoz o 25,2 percenta na 42,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme dvoch miliárd eur (o 1,6 miliardy eur vyššie ako v rovnakom období vlaňajška). „Obchodná bilancia v 1. polroku bola najvyššia od roku 2014," skonštatovali štatistici.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júni oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 28,6 percenta a z celkového vývozu tvoril podiel takmer 80 percent. Tovar z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66 percent a medziročne vzrástol o 26,4 percenta.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júni 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 32,8 percenta a dovoz z nečlenských krajín EÚ o 23 percent.

Najviac sa obchodovalo so strojmi a prepravnými zariadeniami, podiel na vývoze bol 63,9 percenta a na dovoze 50,4 percenta.