Provident Financial položili zmeny v zákonoch, ktoré ohraničili, že dlžník môže preplatiť svoj dlh najviac dvojnásobne v porovnaní s bežnými bankami.

Podľa generálne riaditeľky Kruk Jaroslavy Palendalovej sa ukázalo, že časť portfólia, ktoré spoločnosť v dobrej viere získala, nemala správne uvedené všetky náležitosti. Preto pohľadávky na pokyn Národnej banky Slovenska (NBS) účtovne odpísali a ukončili všetky vymáhacie aktivity.

Zákon o spotrebiteľských úveroch hovorí, že ak zmluva nemá všetky legislatívne náležitosti, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, upozorňuje hnonline.

NBS monitoruje listy, ktoré Kruk dlžníkom posiela. Odpustená suma má dohromady predstavovať približne 50 miliónov eur. Kruk by táto udalosť nemala položiť na lopatky a podľa J. Palendalovej nerozmýšľa o ukončení svojich aktivít na Slovensku.