Európska komisia v piatok vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). 

Žiadosť o prvú platbu predložilo Slovensko 29. apríla. Tá pokrýva 14 čiastkových míľnikov, ktoré boli podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady podmienkou pre prvú splátku.

Míľniky sa týkajú reformy justičného systému, oblasti vysokoškolského vzdelávania, fiškálneho rámca, energetiky, udržateľnej mobility, boja proti korupcii, digitalizácie verejného sektora, ako aj systému auditu a kontroly Slovenska na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Eurokomisia zverejnila predbežné hodnotenie platby 27. júna.

Komplexný Plán obnovy a odolnosti Slovenska je financovaný grantmi vo výške približne šiestich miliárd eur.

Ďalšie dôležité správy

Podľa expertov sa pravdepodobnosť hospodárskeho poklesu euroregiónu zvýšila na 45 percent z 30 percent v predchádzajúcom prieskume a 20 percent pred ruskou inváziou na Ukrajinu koncom februára.
Neprehliadnite

Európska únia kúpila 85 miliónov dávok protichrípkovej vakcíny Adjupanrix