Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že stratégia EÚ o liekoch proti covid-19 prináša prvé výsledky, a predstavila zoznam prvých piatich liekov, ktoré by čoskoro mohli byť dostupné na liečbu pacientov s koronavírusom v celej EÚ.

Štyri z piatich nových liečiv sú monoklonálne protilátky, ktoré sú predmetom priebežného skúmania Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Ďalším liekom je imunosupresívum, ktoré už má povolenie na uvedenie na trh a ktoré by sa mohlo rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj liečbu pacientov s ochorením covid-19.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že očkovanie v EÚ postupuje čoraz rýchlejšie, vírus však zrejme nezmizne a pacienti budú potrebovať bezpečnú a účinnú liečbu. „Našim cieľom je identifikovať ďalších potenciálnych sľubných kandidátov na liečbu a do konca roka autorizovať najmenej tri nové lieky," odkázala komisárka.

Chorobe COVID-19 podľahlo v priebehu uplynulých 24 hodín na Ukrajine 370 ľudí, čím tamojší celkový počet obetí pandémie stúpol na 46.200.
Neprehliadnite

Vakcínu od Astrazenecy by mali prestať dávať aj ľuďom nad 60 rokov, tvrdí zástupca EMA

Podľa jej slov prvých päť liečebných produktov je už v pokročilom štádiu vývoja a majú vysoký potenciál byť medzi tromi novými liekmi proti covid-19, ktoré dostanú povolenie do októbra 2021, čo je cieľ stanovený v stratégii EÚ, za predpokladu, že sa preukáže ich bezpečnosť, kvalita a účinnosť.

Komisia upozornila, že ide o nasledovné výrobky:

-- imunosupresívum baricitinib, čiže liek znižujúci aktivitu imunitného systému od americkej spoločnosti Eli Lilly, u ktorého sa posudzuje žiadosť o predĺženie registrácie pre covid-19;

-- kombinácia bamlanivimabu a etesevimabu od firmy Eli Lilly, prebieha kontrola zo strany EMA;

-- kombinácia casirivimabu a imdevimabu od spoločností Regeneron Pharmaceuticals a F. Hoffman - La Roche, prebieha kontrola zo strany EMA;

-- regdanivimab od spoločnosti Celltrion, prebieha kontrola zo strany EMA;

-- sotrovimab od spoločností GlaxoSmithKline a Vir Biotechnology, prebieha kontrola zo strany EMA.

Koronavírus v Rusku
Neprehliadnite

V Rusku zaznamenali rekordný denný počet obetí v súvislosti s koronavírusom

Komisia chce do októbra zostaviť portfólio najmenej desiatich potenciálnych liekov na liečbu covid-19, pričom bude vychádzať z práce novovytvorenej skupiny odborníkov pre rôzne varianty koronavírusu. Výberové kritériá budú dohodnuté s členskými štátmi. Expertná skupina identifikuje kategórie produktov pre rôzne kategórie pacientov a rôzne štádiá a závažnosť ochorenia a vyberie najsľubnejších kandidátov na lieky pre každú kategóriu na základe vedeckých kritérií. Cieľom je dosiahnuť, aby boli do októbra schválené najmenej tri nové lieky a do konca roka možno ďalšie dva. EMA začne s postupným hodnotením sľubných liekov do konca roku 2021.

Komisia už dohodla spoločné obstarávanie monoklonálnych protilátok (casirivimab a imdevimab) pre všetky členské krajiny a do konca roka by mohla podpísať aj dohody s ďalšími výrobcami. Cieľom EK je, že len čo budú nové terapeutické látky povolené, aby boli vyrobené čo najskôr a v dostatočnom množstve.