Lídri 27 členských štátov EÚ včera na summite schválili kandidátsky štatút pre Ukrajinu. Toto rozhodnutie zvýši morálku Ukrajincov, ktorí bránia svoju demokraciu. Zatiaľ však nie je také jasné, či je rozšírenie EÚ o Ukrajinu v najlepšom záujme Európy ako celku, píše agentúra Bloomberg.

Kandidatúra plná výziev

Dôvody, prečo sa Ukrajina snaží o členstvo v EÚ, sú podľa portálu jednoduché. Krajina čelí vojnovému ničeniu a ekonomickému kolapsu. Užšie vzťahy s Európou by jej pomohli ubezpečiť investorov, motivovať navrátilcov a zabezpečiť udržateľnosť politických reforiem. EÚ je už teraz väčším ekonomickým partnerom Ukrajiny než Rusko, pričom blok sa v roku 2021 podieľal na viac než 40 percentách celkového obchodu Ukrajiny.

Aj napriek tomu predstavuje kandidatúra Ukrajiny obrovské výzvy, píše Bloomberg. Prístupový rámec EÚ si vyžaduje, aby boli kandidátske krajiny funkčnými demokraciami s trhovým hospodárstvom. Ich štruktúry riadenia by takisto mali byť schopné začleniť do svojho práva celý súbor právnych predpisov EÚ.

Podľa portálu existujú oprávnené obavy z toho, čo je EÚ schopná prijať a vstrebať. Okrem Ukrajiny posudzuje blok žiadosti ďalších šiestich krajín vrátane štyroch krajín západného Balkánu. Rozhodovacie procesy týkajúce sa dôležitých otázok úž teraz hraničia s nefunkčnosťou, keďže až príliš veľa z nich si vyžaduje jednohlasnosť.

Prijatie Ukrajiny do EÚ by takisto v bloku zmenilo rovnováhu síl, čo by potenciálne mohlo viesť k prehĺbeniu nezhôd vo vnútri EÚ, keďže Ukrajina by sa podľa počtu obyvateľov stala piatym najväčším členským štátom. V dôsledku toho by váha hlasov Ukrajiny v rozhodnutiach Európskej rady, ktoré si vyžadujú kvalifikovanú väčšinu, bola výrazná. Takisto by krajina získala viac kresiel v Európskom parlamente, keďže ich počet závisí od počtu obyvateľov.

Prehodnotenie rozširovania

EÚ by mala vylúčiť akékoľvek „okamžité“ pristúpenie, na ktoré v minulosti vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a opätovne potvrdiť, že prístupový proces nemožno urýchliť, píše Bloomberg.

Európski lídri by mali uznať, že Ukrajinci bojujú za hodnoty, na ktorých bola postavená EÚ, no zároveň by mali naliehať na Kyjev, aby posilnil právny štát a riadenie a zaviedol širšie ekonomické reformy, ktoré Ukrajine pomôžu dosiahnuť udržateľnú obnovu a znížiť jej historickú závislosť od Ruska.

Z ťažkostí spojených so žiadosťou Ukrajiny vyplýva, že Európa by celkovo mala prehodnotiť svoj prístup k prijímaniu nových členov, uzatvára Bloomberg.

Ďalšie dôležité správy

Volodymyr Zelenskyj
Neprehliadnite

Zelenskyj ocenil udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine