Napriek rušnému koncu školského roka a začiatku letných prázdnin, súťaž týždenníka TREND o najlepšiu študentskú esej zaujala mnohých študentov stredných škôl. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 46 účastníkov, ktorí sa vo svojej eseji mohli venovať jednej z troch určených tém.

Stredoškoláci sa pozastavovali nad otázkou vplyvu pandémie na fungovanie sveta a budúcnosti kryptomien. Uvažovali aj o tom, kto bude v budúcnosti označovaný za ekonomickú veľmoc 21. storočia.

Do súťaže sa zapojili študenti stredných škôl z každého kútu Slovenska. Veľmi silné zastúpenie malo predovšetkým hlavné mesto, no súťaž zároveň pritiahla pozornosť žiakov z menších okresných miest. Pri pohľade na demografiu účastníkov je viditeľná rovnováha medzi predstaviteľmi oboch pohlaví. Symbolickú prevahu však majú ženy, ktoré sú autorkami celkovo 24 esejí. Zaujímavý je aj pohľad na to, ktoré témy najviac rezonovali medzi mládežou.

Bermudy
Neprehliadnite

Súťaž TRENDU už má víťaza, napísal esej o daňových rajoch

Jednoznačne dominovala najviac všeobecná, no zároveň veľmi aktuálna téma. O tom, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila svet, sa celkovo rozpísalo rovných 29 študentov, teda absolútna väčšina účastníkov súťaže. S omnoho menším záujmom nasledovali eseje o budúcnosti kryptomien a ekonomickej veľmoci 21. storočia, kde sme  jednotlivo zaznamenali deväť a osem prác.

Víťaz esejovej súťaže TRENDu Jakub Andrej Filčák vyhral honorár vo výške 1000 eur
Zdroj: TONY ŠTEFUNKO
Víťaz esejovej súťaže TRENDu Jakub Andrej Filčák vyhral honorár vo výške 1000 eur

Ponaučenie z pandémie

Medzi samotnými prácami bola prítomná veľká názorová diverzita, no spájal ich jeden zásadný prvok – pandémia koronavírusu. Jej prítomnosť nebola cítiteľná len pri esejách venovaných jej priamemu dopadu na ľudstvo, ale aj pri úvahách o udržateľnosti niektorých ekonomických a mocenských modelov a úlohy vlády pri centralizácii finančného trhu. Jednoducho povedané, koronavírus nezasiahol len výučbu a vzdelanie stredoškolákov, ale aj ich spôsob myslenia a životné priority.

Podľa viacerých učastníkov pandémia odhalila slabé články našej spoločnosti, no poskytla aj unikátny priestor na ich nápravu. Účastníci často reflektovali nad žalostným stavom slovenského školstva a jeho nedostatočnou digitalizáciou, ktorá výrazne ovplyvnila dlhé mesiace dištančnej výučby.

Otvorenie reštaurácií, hotelov a obchodov po lockdowne v Nemecku
Neprehliadnite

Študentská esej | Covid prevzal kontrolu nad svetom a zmenil ho od základov

Viacerí autori a autorky sa pozastavovali nad lockdownom a jeho vplyvom na ľudskú psychiku a medziľudské vzťahy. Psychické problémy, chronická únava alebo domáce násilie, študenti stredných škôl sa nebáli žiadnej z týchto veľmi komplexných spoločenských tém. 

Civilizačný šok spôsobený celosvetovou pandémiou je podľa časti učastníkov príležitosťou na reflexiu v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Mnohí zdôrazňovali aj potrebu silnejšej osvety a boja proti dezinformáciam, ktoré výrazne ovplyvnili vnímanie epidemických opatrení a očkovania v slovenskej spoločnosti.

Úloha Číny

Zaujímavé postrehy ponúkli študenti aj k téme ekonomických veľmoci a ich vplyvu na svetovú politiku. Prakticky všetci autori a autorky sa zhodli, že najväčšie ambície v tejto oblasti má jednoznačne Čína. Jej neustály ekonomický rast a benevolentný vzťah k diktátorom jej podľa študentov umožňuje veľmi rýchlu a efektívnu politickú expanziu v rozvojových krajinách.

Kriticky však hodnotia nepriaznivú demografickú krivku a nedodrživanie demokratických pravidiel, ktoré môžu ohroziť doteraz raketový rast čínskeho draka.

koronavírus v Nemecku
Neprehliadnite

Študentská esej | Covid nám mnoho odhalil. Zmenil náš pohľad na slobodu a istoty

Samozrejme, Čína nie je jediným uchádzačom o titul ekonomickej veľmoci 21. storočia. Zatiaľ čo niektorí študenti vylúčili vznik jednej dominantnej veľmoci, iní sa pozerali smerom na Indiu, Mexiko, Nigériu alebo rôzne daňové raje. Pozícia Spojených štátov ako jedinej svetovej veľmoci a samozvaného garanta demokracie a svetového mieru je podľa slovenskej mládeže len reliktom predošlej doby.

Jedným z najdôležitejších študentských postrehov však bol ten spojený s faktom, že dnešná úroveň globalizácie nemá historickú obdobu. Medzinárodný obchod je vo veľkej miere závislý na sérii výrobných reťazcov, ktoré sú prítomné v takmer každej krajine na svete.

Prekvapivo, medzi študentmi takmer vôbec nerezonovala otázka digitálnych megakorporácii a ich vplyvu na vývoj svetového hospodárstva a politických trendov.

Víťazné práce

Počet a obsah zaslaných prác naznačujú, že mnoho mladých má záujem o veci verejné. Osemčlennú porotu zloženú z osobnosti verejného života a ekonomiky ohúrila nielen kreativita a nekonvenčnosť niektorých študentských myšlienok, ale aj ich zrelosť a formálna úroveň. V konečnom dôsledku však bolo potrebné v dvojkolovom hlasovaní vybrať tie najlepšie práce.

Prvé miesto obsadila práca študenta LEAF Academy Jakuba Andreja Filčáka, ktorý za ekonomickú veľmoc 21. storočia označil daňové raje. Nekonvenčná myšlienka a dobré spracovanie témy mu zabezpečili priazeň poroty a s tým aj hlavnú cenu. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Chomová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Tá sa vo svojej eseji venovala otázke vplyvu pandémie na ľudstvo. Jej prognózy sa nezaraďovali medzi tie optimistické a možno aj vďaka tomu sa jej podarilo obsadiť striebornú priečku.

Bermudy
Neprehliadnite

Študentská esej | Ekonomická veľmoc 21. storočia: Bermudy, Jersey a Holandsko

Víťazné trio študentských esejí uzatvára práca Sáry Pihuličovej z Evanjelického lýcea v Bratislave. Podobne ako väčšina účastníkov, aj ona sa venovala zmenám spôsobeným pandémiou koronavírusu. Vo svojej eseji sa zamerala okrem iného aj na ligvistické a psychologické dedičstvo tohto obdobia.

„Sme radi, že súťaž TRENDU získala takú veľkú odozvu v generácii autorov narodených v 21. storočí. V snahe vytvárať priestor pre mladých budeme pokračovať,“ uviedol šéfredaktor TRENDU a predseda poroty Tomáš Skřivánek.