Esej je tradičným žánrom, ktorý pomenúva nepríjemné problémy a hľadá ich nekonvenčné riešenia. Súčasne umožňuje v každej situácii premýšľať o svete okolo nás a našej úlohe v ňom. 

Prijaté eseje posúdi porota zložená z osobností verejného života a ekonomiky. V prvom rade sa hodnotí obsah, prípadné gramatické nedokonalosti nebránia kladnému posudku.

Tri víťazné eseje budú odmenené sumami 1 000, 600 a 300 eur. Zároveň víťazom ponúkneme trojmesačnú platenú stáž v redakcii TRENDU.

Pravidlá súťaže
  • Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej školy
  • Prihláškou do súťaže je odoslanie eseje na vybranú tému v slovenskom jazyku, v rozsahu 3 až 6 normostrán (6 000 – 12 000 znakov) s uvedením mena, priezviska a názvu školy, ktorej ste študentom, na e-mailovú adresu [email protected]
  • Termín odoslania prihlášky sa predĺžil do 5. júla 2021
  • Výsledky budú uverejnené 15. júla 2021 v TRENDE číslo 28/2021 a na webe trend.sk
Témy esejí:
  • Budúcnosť kryptomien
  • Ako covid-19 zmenil svet
  • Ekonomická veľmoc 21. storočia
Ceny pre víťazov
  1. cena – honorár 1 000 €
  2. cena – honorár 600 €
  3. cena – honorár 300 €
Hubert Kowal o súťaži

Esejová súťaž týždenníka Trend je vynikajúcou príležitosťou pre nás, stredoškolákov. V redakcii TRENDu pôsobím od svojho šestnásteho roku života a musím priznať, že je to skvelá skúsenosť. TREND ma naučil nielen písať, ale aj kriticky vnímať dianie vo svete. Pri tomto vnímaní je však dôležité nezabudnúť na samotné fakty. A práve na faktoch je založená aj toto súťaž.

Výber tém nie je náhodný. Ide o veľké globálne výzvy, ktorých následky ovplyvnia najmä našu generáciu. Práve preto je dôležité, aby sa o týchto témach vyjadrovali aj stredoškoláci. TREND preto hľadá mladé osoby, ktoré sa neboja vysloviť svoj názor, no zároveň vedia kriticky uvažovať o svete okolo nás.

Vyskúšate si nielen písanie na profesionálnej úrovni, ale v prípade výhry budete aj finančne odmenení a dostanete príležitosť pôsobiť v jednej z najlepších redakcií na Slovensku. Účasť vás nestojí veľa, no môže vás výrazne posunúť vpred.

Ide o skúsenosť, ktorú určite neoľutujete.

Hubert Kowal, externý redaktor TRENDu